ÅSIKT

”Låt idéerna blomma”

Centerpariets partiledare Maud Olofsson om valets viktigaste fråga – den gröna ekonomin

DEBATT

Runt om i Sverige installeras nu solceller, byggs energisnåla hus och utvecklas miljövänliga bilar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med nya tankar och idéer tas nödvändiga steg för att möta klimatutmaningen.

All denna kraft och idérikedom skapar inte bara nya gröna jobb. Det tryggar också vår gemensamma välfärd. För så ser sambandet ut – det är människors arbete som gör att det finns pengar till skolan för våra barn, vården för våra nära och omsorgen till våra kära.

Men för att skapa ännu bättre förutsättningar för de nya jobben måste företagsklimatet förbättras ytterligare. Vi har redan sänkt företagens skatter och kostnader med 46 miljarder kronor sedan 2006, och det återstår mer att göra.

Regelkrånglet ska fortsätta minska, skattenivåerna ska ner i nivå med jämförbara länder, människor ska få behålla mer av sin lön och förnyelsen av vår gemensamt finansierade välfärd ska fortsätta.

Det är i de små och medelstora företagen som den stora tillväxten av jobb kan ske.

Därför vill vi i Centerpartiet göra det så enkelt som möjligt för dem att anställa och behålla sin kompetens. För det krävs att lagen om anställningsskydd (las) reformeras.

Människors trygghet ligger inte i stela regler och paragrafer som hindrar småföretagen att växa och slår ut de unga. Tryggheten ligger i en vetskap om att man har en attraktiv kompetens och att det finns nya jobb att gå till.

Sverige har tagit många viktiga steg mot det hållbara samhället. Men vi behöver göra mer. Idéerna, tankarna och företagsamheten finns där.

Tillsammans kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för att all den energin ska få blomma ut.

FAKTA

Maud Olofsson, partiledare för Centerpariet.

Det är ett år kvar till riksdagsvalet. Aftonbladet Debatt bad partierna skriva om sina viktigaste valfrågor.

Maud Olofsson