Aftonbladet
Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
[email protected]
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör

SD:s framgångar är regeringens fel

Masoud Kamali: Den misslyckade integrationspolitiken banar väg för SD

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.   Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.

Valet i Norge visar återigen att främlingsfientliga partier och deras rasistiska propaganda har blivit ett varaktigt inslag i europeisk politik. Även om Fremskrittspartiet inte lyckades få tillräckliga röster för att ingå i en regering kommer partiet att spela en viktig roll i Norges politik.

I Sverige står ett öppet rasistiskt parti på tröskeln till riksdagen. Systematiska studier visar dock att främlingsfientliga partiers inträde i de fina salongerna inte är den största faran för existensen av ett integrerat samhälle baserat på alla människors lika värde. Dessa partiers indirekta påverkan på politiken är mycket farligare än deras faktiska närvaro i beslutande organ.

Nydemokratins framgångar och Sverigedemokraternas (SD) spöke har gjort att de etablerade partierna antingen antagit en mer främlingsfientlig hållning eller hållit tyst om den omfattande strukturella diskrimineringen som bland annat präglar arbetsmarknaden, utbildningssystemet och rättsväsendet. Folkpartiet var det första parti som lanserade kravpolitiken i syfte att locka främlingsfientliga röster. Moderaterna följde efter och propagerade för anammandet av svenska värderingar som vägen till integration.


Alliansens seger i valet 2006 skulle genom att tvinga invandrarna till arbete skapa ett integrerat samhälle. I dag har de regerat i mer än tre år, men våra förorter brinner och Sverige är mer segregerat än någonsin tidigare. Med facit i hand har arbetslinjen och kravpolitiken misslyckats och SD väntar på sina stolar i riksdagen. Samtidigt kommer desperata utspel från alliansens integrationsminister för att dels locka SD:s väljare; dels hindra en del av alliansens främlingsfientliga väljare att gå över till SD. Hon hävdar att vi behöver en ny integrationspolitik med ännu större krav på invandrarna. Hon skriver att integration handlar om mer än egenförsörjning och språkkunskaper, det handlar också om delaktighet och samhörighet (SvD 3/9).

Som vanligt förnekar Sabuni regeringens ansvar för reproduktionen av rasism och diskriminering i landet. Hon skriver att alla människor som bor och verkar i Sverige måste vara medvetna om demokratins betydelse, jämställdheten och respekten för alla människors lika värde. Med andra ord, invandrarna är inte demokratiska, bryr sig inte om jämställdhet och har inte respekt för alla människors lika värde. Liknande simplistisk och reduktionistisk syn på integration finner man bara hos främlingsfientliga partier som Fremskrittspartiet i Norge, Dansk folkeparti och SD.


Demonisering och stigmatisering av många människor som klumpas ihop under kategorin invandrare är bland de viktigaste orsakerna till den misslyckade integrationspolitiken i Sverige. Det är regeringen som genom en systematisk vi-och-dom-retorik samt förnekandet av diskriminering hindrar människor med invandrarbakgrund från att delta i samhällslivet på lika villkor. Regeringen kan inte legitimera sin främlingsfientliga politik med hjälp av en minister med invandrarbakgrund. Det är ett känt politiskt knep förekommande i de flesta europeiska länder.

Alliansregeringens främlingsfientliga deklarationer inlindade i integrationsprogram tilltar ju närmare valet vi kommer. Partinyttan tycks gå före alla människors lika värde som så selektivt används som propaganda mot invandrarna. Oppositionen rättar sig också i ledet och marginaliserar frågan om diskriminering för att inte skrämma bort främlingsfientliga väljare. SD:s framgång är inte partiets förtjänst utan regeringens misslyckade integrationspolitik, dess vi-och-dem-retorik och flört med främlingsfientliga attityder bland väljarkåren.Vägen till integration går genom en stark antidiskriminering och antirasistisk politik. Alliansregeringens stigmatisering av människor med invandrarbakgrund och oppositionens passiva åskådning och i vissa fall aktiva medverkan har banat vägen för SD och dess likar i Europa och undergräver integration och tron på alla människors lika värde.

Masoud Kamali

Bloggat om SD och medierna

  Michael Nu undrar varför media mest tar upp om andra partier ska samarbeta med SD och inte granskar deras politik: ” Lyfter man fram Sverigedemokraternas värderingar i ljuset så framträder en människosyn som jag är övertygad om att mycket få svenskar delar.  Vi i Sverige anser man att SD inte missgynnas av media: ” Att Sverigedemokraterna granskas speciellt ifråga om invandring och integration är naturligt eftersom det är nästan bara det de talar om själva.  På bloggen Liberati skriver Alexander Bard att det är ett misstag att stänga ute SD: ”Sverigedemokraterna bjuds gång på gång chansen att spela Offret i det politiska rummet.”

    Mer om debatten på webben i Annas blogg .

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Debatt

Visa fler
Om Aftonbladet