ÅSIKT

”Lärlingsjobb och moderniserad arbetsrätt är receptet”

Folkpartiet partisekreterare Erik Ullenhag om valets viktigaste fråga – ungdomsarbetslösheten

DEBATT

”Jag har sökt hundratals jobb. Ibland har hoppet tänts när jag blivit kallad på intervju. Men varje gång har det slutat med ett nej tack. Ingen är beredd att betala för vad jag kan.”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Så ser verkligheten ut för många av dagens ungdomar. Jobbfrågan handlar inte bara om ekonomi utan också om mänsklig värdighet. Det viktigaste sättet för en människa att få makt över sin vardag är att ha ett jobb och en egen lön att betala räkningarna med.

Sverige har en internationellt sett hög ungdomsarbetslöshet.

Det faktum att fler unga än äldre är arbetslösa kan delvis förklaras med att det mellan jobb eller i glappet mellan jobb och studier uppstår kortare arbetslöshetsperioder. Men vår ungdomsarbetslöshet är så pass hög att den förklaringen inte räcker.

Nu när den internationella krisen gör att arbetslösheten stiger är risken extra stor för att många unga hamnar i permanent utanförskap.

Det är självklart svårare att få ett jobb för alla dem som lämnat skolan med icke-godkända betyg. Alliansregeringen genomför nu ett historiskt lyft för svensk skola med tydligt fokus på kunskap, vi tror att alla elever kan klara skolan.

Men en välfungerande skola löser inte problemen för dem som gått i socialdemokraternas flumskola.

En särskild anställningsform för lärlingar bör därför införas. Den ska möjliggöra särskilda lärlingslöner och anställningsvillkor. Det är betydligt bättre att få lära sig ett yrke till en lägre lön än att stå utan jobb.

Människor måste också få möjlighet att ta igen missad gymnasiekompetens. Och arbetsrätten bör moderniseras så att unga får lättare att komma in på arbetsmarknaden. Dagens arbetsrätt missgynnar unga och invandrare och då kan inte varje kommatecken i arbetsrättslagstiftningen vara heligt.

Varje ung människa som aldrig får chansen att ha en egen lön, flytta hemifrån och bli vuxen är ett misslyckande.

Inför valet 2010 kommer Folkpartiet därför vända på varje sten för att fler unga ska kunna få jobb.

FAKTA

Erik Ullenhag, partisekreterare Folkpartiet.

Det är ett år kvar till riksdagsvalet. Aftonbladet Debatt bad partierna skriva om sina viktigaste valfrågor.

Erik Ullenhag