ÅSIKT

”Därför är budgeten oansvarig”

Thomas Östros (S): Regeringens politik gör att finanskrisen leder till en jobbkris

DEBATT

Sverige är på väg in i en djup jobbkris.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetslösheten kommer under de närmaste åren att bli lika hög som under 90-talskrisen.

Nästa år sjunker sysselsättningen till den lägsta nivån i modern tid.

Regeringen bär ansvar för att den globala finanskrisen i Sverige mer än i andra länder lett till en verklig jobbkris. Exportfallet slår visserligen hårt mot Sverige, men minst lika hårt mot många andra länder. Trots detta växer arbetslösheten snabbare i Sverige.

Sverige har för första gången på länge en högre arbetslöshet än EU-snittet – och högre än i Finland. Ungdomsarbetslösheten ökar snabbare i Sverige och tillhör nu EU:s högsta.

För tredje budgeten i rad justerar regeringen upp prognoserna för arbetslösheten och ned prognoserna för jobben. Regeringen räknar med att 300 000 jobb försvinner mellan 2008 och 2011. 60 000 av dessa arbeten försvinner från vård, skola, omsorg och annan offentlig service.

Den budget regeringen presenterade i dag är oansvarig. Budgeten innebär att regeringen lånar till skattesänkningar i ett osäkert läge. Budgeten prioriterar ner jobbpolitiken. Budgeten innebär ökade orättvisor.

Trots att högkonjunkturen gått över i en djup jobbkris lägger regeringen inte om kursen. Det är fortfarande samma gamla skattesänkningar som genomförs. Samtidigt kommer tiotusentals anställda i välfärden att förlora sina jobb.

Trots underskott på över 100 miljarder kronor nästa år lånar regeringen till permanenta skattesänkningar. Störst skattesänkningar får de som har det bäst. Samtidigt kommer nästa mandatperiod att innebära stora underskott i statsbudgeten.

Trots alla protester mot regeringens orättvisa politik kommer klyftan mellan löntagare och pensionärer att fortsätta öka. Det ska löna sig att arbeta men det ska också löna sig att ha arbetat ett långt och strävsamt liv.

Vi socialdemokrater vet att orättvisor inte gör att fler blir anställda. Vi socialdemokrater vill ta ansvar för jobben. Vi vill ta ansvar för Sveriges ekonomi.

Vi socialdemokrater vill prioritera jobben i budgeten för 2010. Arbetslöshet är ett slöseri. Regeringen uppger själv att tre av tio som blir arbetslösa varaktigt slås ut från arbetsmarknaden. Trots detta föreslår regeringen inte tillräckliga insatser för att se till att människor kommer tillbaka i jobb. Varje åtgärd som förhindrar utslagning innebär en avlastning för välfärdens långsiktiga finansiering. Att ta ansvar för jobben är att ta ansvar för Sverige.

Socialdemokraternas budgetmotion för 2010 kommer därför att innehålla offensiva satsningar mot jobbkrisen. Vi vill se ett nytt rejält Kunskapslyft för att rusta Sverige för framtiden. Vi vill investera i det som kan skapa framtidens jobb. Vi vill investera mer i välfärden och minska klyftorna.

Vi socialdemokrater kommer att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi tar ansvar för jobben, för rättvisan – och för välfärdens finansiering. Vi säger nej till skattesänkningar på lånade pengar. Vi vrider och vänder på varje skattekrona. Vi har sanerat de offentliga finanserna förr och är beredda att göra det igen.

Sverige kan. Bättre.

FAKTA

Thomas Östros, 44, Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson.

I dag presenterade finansminister Anders Borg budgeten för 2010.

Ställ finansministern mot väggen

Chatta med Anders Borg (M) i dag klockan 17.

Thomas Östros