ÅSIKT

”Sätt press på USA, Bildt!”

Svenska Freds ordförande Anna Ek: USA måste utlysa vapenvila i Afghanistan

DEBATT

I dag är det internationella fredsdagen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den instiftades för 18 år sedan av FN för att påminna världens stater om att värna fredsinitiativ och för att få ett slut på de krig som pågår.

Fredsdagen är också vapenvilornas dag, där stridande parter uppmanas att lägga ner sina vapen.

Internationella fredsdagen skulle vara ett utmärkt tillfälle för den svenska regeringen att formulera ett tydligare och mer preciserat krav på en blivande afghansk president och USA:s president Barack Obama att ta initiativ till konkreta fredsförhandlingar med Talibanrörelsen.

I Sverige stödjer fortfarande en större del av befolkningen den svenska truppnärvaron. I Afghanistan finns ännu ett allmänt stöd för de internationella styrkorna. Även Svenska Freds har uttryckt ett stöd för den FN-mandaterade närvaron.

Men legitimiteten för truppnärvaron minskar nu i samma takt som antalet civila dödsoffer ökar. Våldsspiralen i Afghanistan måste brytas.

I väntan på tydligare initiativ från den svenska regeringen med utrikesminister Carl Bildt i spetsen formulerar vi i dag fyra krav:

1. En omedelbar och ensidigt utlyst vapenvila från de amerikanska styrkorna.

2. Direkta initiativ till fredsförhandlingar på hög politisk nivå mellan den afghanska regeringen, USA och Talibanrörelsen,

3. En FN-konferens i samarbete med den nya afghanska regeringen där ökade utvecklingsinsatser sätts i fokus.

4. ISAF-styrkans roll måste förtydligas. Truppnärvaron ska finnas till för att främja fred och säkerhet, samt för att skapa förutsättningar för återuppbyggnad och utveckling av det afghanska samhället.

Det måste också vara på den här grunden ett fortsatt svenskt deltagande vilar.

Fred byggs genom långsiktig utveckling av samhällsinstitutioner, demokratisk styrning, rättsväsende, skola och utbildning, hälso- och sjukvård, och genom att människor har tillgång till mat, vatten och sanitet.

En förutsättning för att en sådan utveckling skall kunna ske är att människor upplever en grundläggande säkerhet. För att skapa den säkerheten behövs i dag den FN-sanktionerade ISAF-styrkan på plats för att förhindra att Afghanistan kastas tillbaka i ett fullskaligt inbördeskrig.

Den USA-ledda alliansen Operation Enduring Freedom (OEF) och ISAF-insatsen har pågått parallellt i Afghanistan. Under de första åren var åtskillnaden mellan de två insatserna tydlig, men har sedan 2006 suddats ut.

Detta har lett till att ISAF:s ursprungliga syfte – att bidra till säkerhet för den afghanska befolkningen – successivt har sammanblandats med USA:s jakt på terrorister. Attacker likt den av Tyskland inkallade flygbombningen i Kunduz nyligen där ett femtiotal civila dödades måste upphöra.

Antalet civila dödsoffer orsakade av de internationella styrkorna har ökat och Talibanrörelsen och kriminella grupper växer i styrka för varje dag som går. Grogrunden för terrorism har blivit starkare, inte svagare, sedan den militära operationen inleddes för åtta år sedan.

Detta vet också den svenska regeringen. Sverige och ISAF-länderna måste därför sätta kraftigare press på USA.

Den ökade frustrationen bland afghaner beror inte bara på rädsla för kriget, utan även för att så lite av biståndet påverkat deras vardag. Biståndet måste nå utanför Kabul och ge synbar effekt för fattiga afghaner på landsbygden

Om inte dessa förändringar genomförs är risken stor att Afghanistan chans till utveckling ännu en gång går förlorad. En sådan utveckling vore förödande för den afghanska civilbefolkningen.

FAKTA

Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Den svenska närvaron i Afghanistan har diskuterats flitigt den senaste tiden. Den amerikanska militären vill enligt en läckt hemlig rapport utöka närvaron.

Anna Ek