Aftonbladet
Dagens namn: Hilda, Hildur
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
[email protected]
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör

”Föräldraförsäkringen ska gälla upp till 16 år”

(S)kuggbudgeten: Sverige ska vara världens bästa land för familjer

Livspusslet För att underlätta för skiftjobbande och föräldrar som behöverjobba över ibland avsätter socialdemokraterna 100 miljoner kronor i sin skuggbudget för att stimulera kommunerna att ha öppet på kvällar och helger. Bilden är arrangerad.   Livspusslet För att underlätta för skiftjobbande och föräldrar som behöverjobba över ibland avsätter socialdemokraterna 100 miljoner kronor i sin skuggbudget för att stimulera kommunerna att ha öppet på kvällar och helger. Bilden är arrangerad. Foto: KATRIN JAKOBSEN

Alla som har barn i den svenska skolan vet vad krisen betyder; färre personal och större klasser. Ingen som har tid för Viktor som behöver särskild uppmärksamhet för att kunna koncentrera sig, eller duktiga Ebba som behöver nya uppgifter eftersom hon snabbt blir klar.

När arbetslösheten ökar sjunker skatteintäkterna. När trygghetsförsäkringarna blivit sämre och många människor försäkringslösa ökar kostnaderna för socialbidrag som betalas från de kommunala budgetarna.

Jobbkrisen innebär att varje barn i skolan får lite mindre uppmärksamhet, att utrymmet för stök och stoj blir lite större och att färre barn och unga på sikt kommer att nå sina kunskapsmål.

Det är inte en given utveckling. Om regeringen hade bedrivit en alert och aktiv krispolitik hade alla de lärare och tim­anställda som nu lämnat sina jobb varit kvar. Tydliga och långsiktiga besked om statsbidrag till kommunerna gör skillnad i varje klassrum och på varje skolgård.

Familjeekonomin försämras drastiskt om en, eller rent av båda föräldrarna förlorar jobbet. Men kostnaderna för fotbollsträningen, bredbandet eller de nya jeansen är desamma. Barnfattigdomen har ökat i Sverige. Från åtta procent 2006 till tolv procent 2009. För barn till ensamstående är ökningen än mer markant: från 15 till 27 procent.

Många föräldrars vardag präglas av den ständiga kampen mot tiden. Inte sällan kolliderar stress och övertid på jobbet med dagishämtning, läxläsning, matlagning, föräldramöten eller fotbollsträning. Det behöver bli lättare för den moderna familjen att få tiden att räcka till.

Vi socialdemokrater vill skydda barn och unga från krisens effekter. Sverige ska vara världens bästa land för barn, unga och deras familjer.

  Mer personal och mindre klasser i skolan. Alla skolor ska vara bra skolor och alla barn och ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning. Det kräver långsiktighet och ansvarstagande av beslutsfattare på alla nivåer. Nu ser vi hur skolan drabbas av nedskärningar i krisens spår. Uppsägningar av lärare leder till större klasser. Vi skjuter därför till en miljard kronor per år för att öka personaltätheten och minska klasstorlekarna.

  Underlätta livspusslet för barnfamiljer. Efter föräldraledigheten börjar den riktiga vardagen för barnfamiljen; balansgången mellan jobb och barnens behov. Många föräldrar efterfrågar fler korta perioder av sammanhängande tid med sina barn och tonåringar, utan att för den skull gå ned i arbetstid eller vara helt föräldraledig. Vi vill göra föräldraförsäkringen mer flexibel så att man kan ta ut den för att få mer vardagstid med barnen – ända upp till 16 års ålder. Dessutom vill vi göra det lättare för föräldrar att kombinera arbete och familj genom att öka tillgången till barnomsorg på kvällar och helger. Det är bra både för dem som har oregelbundna arbetstider – men också för dem som har tillfälliga arbetstoppar på jobbet. Vi föreslår 100 miljoner kronor i ett riktat stimulansbidrag till kommunerna.

  Bättre ekonomi för barn till ensamstående och studenter. Barn som växer upp med ensamstående föräldrar har det ekonomiskt tuffare än andra barn. Därför vill vi höja underhållstödet med 125 kronor i månaden. Vi vill också förbättra situationen för de studenter som har barn genom att höja tilläggsbidraget för barn med 50 procent. Det innebär en höjning på 246 kronor i månaden för studenter med ett barn, och 400 kronor i månaden för studenter med två barn.

  Stärk skyddsnätet för barn och unga. Vi vill rikta särskilda insatser till barn som har extra stora behov. Många barn med psykiska problem behöver hjälp och stöd i ett tidigt skede och då behövs en välfungerande skolhälsovård. Vi vill därför öka resurserna till skolhälsovården med 50 miljoner kronor per år. Vi vill också utvidga den nationella hjälplinjen med en ordentlig webbsida med chatfunktion, och avsätter fem miljoner kronor per år 2010–2012 för detta. Unga drogmissbrukare ska få vård utan dröjsmål. Väntetiden till behandling behöver kortas till högst två veckor och därför avsätter vi 45 miljoner kronor för att garantera unga missbrukare snabb vård.

Thomas Östros
Marie Granlund
Veronica Palm
Carin Jämtin

Bloggat om barn och budget

  Amanda vill se mer pengar till kommunerna: ”Vi måste ha fler lärare och andra pedagoger i skolan!?Vi måste ha ett bättre samarbete mellan skolhälsan, ungdomsmottagningen och BUP!”  Kommunerna prioriterar fel, som t ex lyxiga arenor, tycker Nils Brown : ”Jag skulle vilja träffa den förskolelärare, sjuksköterska, specialpedagog som anser att det är vettigt att prioritera dessa saker före god utbildning för våra barn och ungdomar!?”  Karin tyckte alliansens budget gav för lite till barn: ”Bara i skolorna har 1000 lärare varslats. Jag betalar hellre högre skatt om pengarna går till välfärden.”    Mer om debatten på webben i Annas blogg .

Tidigare artiklar
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Debatt

Visa fler
Om Aftonbladet