ÅSIKT

Sveriges unga har inte råd med fler ”skitår”

SSU-ordföranden Jytte Guteland: Littorin agerar cyniskt och felaktigt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetsförmedlingens siffror visar att ungdomsarbetslösheten på ett år har ökat med 49,6 procent och förutspår att nära nog var tredje ungdom kommer att vara arbetslös 2010. Vad dessa siffror verkligen betyder har vi SSU:are upplevt när vi rest runt i landet under hösten för att träffa ungdomar på skolor, fritidsgårdar och arbetsförmedlingar. Oron över att lämna skolan utan ett jobb att gå till, sorgen över att ha förlorat gemenskapen på arbetsplatsen eller de ekonomiska svårigheter som arbetslösheten medför och som bryter ned förhållanden och självförtroenden är känslor som unga bär överallt i landet.

Innan valet 2006 talade de borgerliga partierna om hur sänkta ersättningar och försämrad trygghet skulle ge fler jobb. Resultatet har blivit färre jobb, inte fler. Den svenska ungdomsarbetslösheten tillhör nu de absolut högsta i Europa och ökar snabbare än europagenomsnittet. Nu talar samma partier återigen om hur försämrad trygghet i form av lägre löner ska ge fler jobb. Sverige går inte på det en gång till! Vi är trötta på högerregeringens argument om hur försämringar är nödvändiga för framtiden. Sven Otto Littorins tal om att vi ska förvänta oss "några skitår" är både cyniskt och felaktigt.

Cyniskt eftersom att orden kommer från en regering som har gynnat vissa, 100 miljarder kronor i skattesänkningar och mest för den tiondel som tjänar mest. Det är inte skitår för alla. Den tiondel som är rikast i landet upplever guldår med regeringen Reinfeldt.

Felaktigt eftersom att krisens Sverige behöver precis det motsatta. En politik som prioriterar och förmedlar möjligheter och hopp. Inte ens Svenskt Näringsliv chefsekonom Stefan Fölster tror längre att regeringens fortsatta skattesänkningar minskar arbetslösheten.

Vad skulle regeringen kunnat göra? Krisen är som en influensa. Varje företag som lägger ned verksamhet, medför fler arbetslösa som i sin tur minskar sin konsumtion, som i sin tur tvingar ytterligare företag att minska sin verksamhet. Så fortsätter den negativa spiralen neråt. Vaccinet mot krisen är därför positiva investeringar som skapar framtidstro. Därför blir Sven Otto Littorins uttalande om ”att vi ska förvänta oss skitår” så bisarrt felaktigt i krisen. Arbetsmarknadsministerns uttalande är för jobbkrisen lika förödande som om folkhälsoministern mitt under influensatider uppmanat folk att sluta tvätta händerna.

Krisen behöver hopp och framtidstro som moteld för att inte spridas vidare. Vi behöver en regering som prioriterar investeringar i utbildning, välfärd, bostäder och strategiska framtidsbranscher, som den gröna sektorn. Det skulle vända krisen, ge hopp till de unga och leda till fler jobb.

Denna kris är särskilt svår för ungdomsgenerationen. Den största generationen på 20 år lämnade gymnasiet mitt i finanskrisens kölvatten. Sverige riskerar att få en stor generation med svag förankring till arbetsmarknaden. SSU har föreslagit att regering och opposition, tillsammans med näringsliv, ungdomsorganisationer och fackföreningsrörelse gemensamt borde agera. Vi har föreslagit en gemensam kommission för att bryta ungas arbetslöshet. Fredrik Reinfeldt har ännu efter ett halvår inte svarat på vårt förslag. Vad väntar statsministern på? Bättre tider?

Det finns en mängd satsningar som kan och bör göras för att bryta ungdomsarbetslösheten. I SSU:s rapport om ungdomsarbetslösheten finns förslag om statliga satsningar som erbjuda unga under 25 år ”välfärdsjobb för unga”. Vi föreslår en omfattande utbildningssatsning med en kunskapsgaranti som garanterar unga utan gymnasieexamen ett kunskapslyft. 120 000 unga riskerar att stå utan gymnasieexamen år 2012. Dessa kommer att få mycket svårt att få jobb. SSU föreslår även att unga erbjuds utbildningsvikariat när äldre vidareutbildar sig.

Ungdomar runt om i vårt land, på fritidsgården i Fittja såväl som arbetsförmedlingen i Borlänge behöver samma sak. De behöver en regering som tror på politikens möjligheter. Vi behöver jobb och hopp. Sveriges unga har inte råd med fler ”skitår”.

FAKTA

Jytte Guteland, förbundsorförande SSU.

Aftonbladet granskar just nu arbetslösheten.

Jytte Guteland