ÅSIKT

Så här kan Pernilla och Mirja få ett jobb

Hillevi Engström (M): Jobbcoachen kan hjälpa dem att lyfta fram sina bästa sidor

Foto: Magnus Wennman
Aftonbladet berättade i tisdags om Pernilla och Mirja, på bilden, som bor i Nyfors, Eskilstuna och deras kamp för att hitta jobb.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I tisdags i Aftonbladet kunde vi läsa om Pernilla, 26 år, och Mirja, 22 år, från Nyfors i Eskilstuna som inte fått något jobb trots att de har rimliga krav på arbeten. Mirja berättar att hon drömmer om att bli kläddesigner, men kan nöja sig med ett städjobb. Pernilla berättar att hon varit arbetslös i sex år. Att unga människor inte kommer in på arbetsmarknaden är en oacceptabel situation.

Den verklighet som beskrivs i reportaget är tack och lov inte representativ för hur det ser ut i Sverige i stort. Eskilstuna har högst arbetslöshet i hela Sverige och Nyfors är den stadsdel där problemen är som störst. Maria Wetterstrand (MP) beskriver att stadsdelen redan 1992 var som ett ”sjunkande skepp”. Detta för­ändrar dock inte problemställningen.

Det är just unga vuxna som Pernilla och Mirja – de som står längst från arbetsmarknaden – som behöver de största resurserna för att inte fastna i permanent utanförskap. Mirja berättar att hon har varit på intervju i en närliggande stad, Västerås. Det är rätt inställning, som arbetslös måste man överväga möjligheten att flytta eller att pendla för att kunna få ett arbete.

Grundkunskaper är också viktiga. Man kan utifrån artikeln endast spekulera i vad Pernilla menar när hon säger att hon ”inte kan någonting”. Kanske har hon, liksom många andra ungdomar, inte haft det lätt i skolan. Hon tillhör förmodligen dem som lämnat socialdemokraternas utsorteringsskola utan tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet eller kanske hoppade hon av skolan, när skolan inte förmådde möta henne där hon befann sig? Pernilla har säkert både kunskaper och erfarenheter, men tyvärr tycks dessa inte vara efterfrågade av presumtiva arbetsgivare.

Skolan har en viktig roll att förebygga arbetslöshet. Därför görs skolan om i syfte att inkludera alla barn och unga. Det är avgörande att tidigt ge elever den individuella hjälp som behövs för att förbereda ungdomarna för arbetslivet.

Samarbetet mellan skola och arbetsliv måste dessutom stärkas. Regeringens utredare Irene Wenner­mo redogjorde i veckan för ett lärlingssystem som kan vara på plats redan 2011.

Det är särskilt viktigt för ungdomar med praktisk läggning och intresse.

Motivation och vägledning är viktigt när man söker jobb. Arbetsförmedlingen har förbättrats för bättre anpassas till den enskilde individens behov. En förmedlare eller coach att prata med ökar motivationen och hjälper en person som Mirja att strukturera ett CV, eller att just Pernillas personliga brev lyfter fram hennes bästa sidor.

I bästa fall kan coachen motivera en ung person att avsluta skolutbildningens grundnivå, något som krävs för nästan alla arbeten.

Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesman Sven-Erik Österberg har gjort sig lustig över regeringens satsning och menar att ”jobbcoacher är fel verktyg i en lågkonjunktur”. Arbets­förmedlingens första utvärdering visar att han har fel. Metoden fungerar särskilt väl för unga arbetslösa. Redan 14 dagar efter avslutad coachning är 28 procent i praktik eller andra programinsatser, 22 procent i arbete och 3 procent i reguljär utbildning.

Arbetsförmedlingens generaldirektör redovisade i veckan att 27 000 personer är aktiva i jobbcoachning. Hon menar att regeringens satsningar på externa jobbcoacher varit avgörande för att möta den stora volymökning som skett i spåren av finanskrisen. Hade inte satsningen skett hade arbetssökande fått vänta i långa köer ut på gatan med en kölapp i handen, som i Spanien, berättade generaldirektören när hon i veckan återrapporterade till riksdagens Arbetsmarknadsutskott. Regeringen satsar dessutom resurser för att 4 000 unga arbetslösa ska få chansen till en preparandutbildning inom ramarna för folkhögskolans verksamheter.

Alliansregeringen har sänkt trösklarna för unga att komma in på arbetsmarknaden genom att halvera arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. Socialdemokraterna är emot dessa jobbskapande reformer och tycks tro att höjda kostnader för att anställa unga leder till att fler kommer i arbete.

På sikt kommer arbetsmarknaden att förbättras, speciellt för unga. Om några få år kommer pensionsavgångarna bli större än de unga som kommer in på arbetsmarknaden.

Fram till dess kommer den stora utmaningen vara hur långtidsarbetslösa som Pernilla och Mirja ska få fotfäste i arbetslivet. En tät och nära kontakt med Arbetsförmedlingen är lika viktigt som att de tar emot den hjälp som erbjuds. Ungdomsgarantin är precis vad den låter: En garanti att få sysselsättning genom till exempel arbetspraktik som ger referenser och erfarenhet. Helt enkelt det som Pernilla beskriver att hon helt saknar i dag.

FAKTA

Hillevi Engström, företräder moderaterna i riksdagen och är ordförande i arbetsmarknads- utskottet.

I veckan har Aftonbladet granskat situationen för de arbetslösa i Eskilstuna, den kommun i landet som har högst arbetslöshet, 7,1 %. I stadsdelen Nyfors är siffran 20 % och två av de arbetslösa är Pernilla och Mirja som i tisdagens tidning berättade om sina drömmar om att få jobb. Läs reportagen och följ debatten på aftonbladet.se, där hittar du också Nyforsbloggen som görs av Aftonbladets reportageteam live på plats.

Hillevi Engström

ARTIKELN HANDLAR OM