ÅSIKT

Dags att kriminalisera tvångsgifte, Sabuni!

Luciano Astudillo (S): 70 000 unga i Sverige upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ungdomsstyrelsen har nyligen utkommit med rapporten ”Gift mot sin vilja”, som är den första kartläggningen i Sverige av unga som riskerar arrangerade äktenskap mot sin vilja. Denna utgår från olika delstudier bland niondeklassare, gymnasielever och unga mellan 16 och 25 år.

Kartläggningen visar att omkring 70 000 unga i Sverige upplever att de inte har möjlighet att fritt välja vem de ska gifta sig med. Uppdelat på kön är det 6,6 procent av de unga kvinnorna och 3,8 procent av de unga männen. Av dessa 70 000 uppger cirka 8 500 att de är oroliga över att inte själva få välja vem de ska gifta sig med. Det är allvarligt.

För även om det av rapporten framgår att så mycket som 95 procent av dagens ungdomar menar att de helt fritt kan välja vem de vill dela sitt liv med, kan vi aldrig nöja oss med det. Kartläggningen visar att det finns för många barn och ungdomar som riskerar att drabbas av tvångsgifte i vårt land eller lever under hot om att bli tvingade till något mycket obehagligt.

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är given: I vårt land ska alla få välja sin livspartner!

Med anledning av rapporten ställde jag en interpellation till integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) där jag frågade om vilka initiativ hon är beredd att ta för att förstärka lagstiftningen för att förhindra tvångsgifte. I debatten med integrationsministern den 6 november fick jag svaret att frågan är prioriterad och att den ”bereds” i regeringskansliet. Vi socialdemokrater är inte nöjda med detta svar. Frågan är komplex och kräver många olika insatser.

Men redan i dag är kunskapen om tvångsgifte mycket större än den tidigare har varit. Debatten har dessutom förts under många år och flera initiativ har tagits. Rapporten från Ungdomsstyrelsen har gett oss ytterligare kunskap. Nu måste regeringen gå från ord till handling.

Det kanske mest alarmerande och oroväckande i rapporten är att samhället, trots många års debatt, sällan reagerar. Det tyder på att de nationella insatserna inte når ut i verkligheten. Därför kräver vi att regeringen skyndsamt tar fram en nationell handlingsplan mot tvångsgifte.

Det finns de som anser att den befintliga lagstiftningen är tillräcklig. Det är en åsikt vi inte delar. Lagstiftning ska också vara normativ. Signalen måste vara glasklar: vi accepterar inte tvångsgifte! Därför menar vi att det också är dags att kriminalisera tvångsäktenskap!

Tiden rinner i väg. Vi har ett ansvar gentemot alla de ungdomar som dagligen vaknar med en oro över att bli tvingade till något som de inte vill, som får sin frihet begränsad och sina drömmar krossade. Den nyvunna kunskapen som Ungdomsstyrelsen presenterat kräver att regeringen fortsätter agera.

Det är de skyldiga alla de flickor och pojkar som drabbas.

FAKTA

Luciano Astudillo (S), talesperson i integrationsfrågor.

En rapport från Ungdomsstyrelsen visar att tvångsgiftemål är ett reellt problem för uppemot 70 000 unga i Sverige.

Luciano Astudillo