ÅSIKT

TCO missar poängen

Svenskt Näringsliv om LAS som hinder för företagare att anställa unga

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Samuel Engblom och Roger Mörtvik (TCO), skriver i en replik på vår artikel att ungdomsarbetslösheten inte har att göra med turordningsreglerna utan beror på att unga inte erbjuds jobb, och att de jobb de erbjuds är otrygga. Självklart är det rätt – om fler ungdomar hade fått jobb, ja då hade de fler ungdomar fått jobb. Men frågan är förstås varför det är så att de inte får jobb. Det beror enligt forskningslitteraturen på en stelhet på arbetsmarknaden, sprungen ur regelverket, som innebär att alltför få jobb blir lediga och dessutom att de jobb som finns inte ges till unga.

Men Engblom och Mörtvik bör också förklara hur det kommer sig att en fast anställd person under 25 år löper en tre gånger högre risk att bli uppsagd och arbetslös än sina äldre kollegor. Varför unga personer är kraftigt överrepresenterade bland de uppsagda som kommit till Trygghetsrådet för omställningshjälp det senaste året. Några sådana mönster finns nämligen inte bland tillfälliga anställningar. Det visar tydligt att turordningsreglerna har betydelse för ungdomarnas jobbmöjligheter.

Det finns mycket riktigt också en möjlighet att göra avsteg från turordningsreglerna med hjälp av förhandlingar med facken. Den möjligheten är viktig – för dem som får ta del av den. Men sanningen är att de flesta ungdomar inte är medlemmar hos facken och därmed inte blir företrädda i några avstegsförhandlingar. Och hur gynnas alla företag som inte har kollektivavtal av ett undantag som regleras i just kollektivavtal? Det är det som Engblom och Mörtvik missar i sin argumentation.

Arbetsrätten är inte nämnvärt förändrad under de senaste decennier när ungdomsarbetslösheten har dragit iväg. Den kanske var ett mindre problem tidigare när den svenska ekonomin ständigt överhettades av nya devalveringar. Men omvärlden förändras. Väldigt få av de kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag som startas nu vill teckna kollektivavtal. De konkurrerar på en global marknad. De startas av entreprenörer som vill driva sina företag på sina egna villkor. För dem är den här lagstiftningen en relik från en svunnen tid, då arbetslöshet kunde döljas i en allt växande offentlig sektor. Och själva argumentet att en lagstiftning är bra därför att den innehåller undantag är märklig – om det är undantagen som är bra så borde undantagen vara regler istället.

Företagen säger själva, gång på gång, att LAS bör ses över. Att möjligheten till att undanta två personer är mycket viktig för företagens framtid säger en hel del om hur lagen uppfattas. Fyra av tio företag menar också att ett utökat undantag skulle göra dem mer benägna att anställa. Det här går inte att bortse från i debatten, annat än om man blundar och håller för öronen.

FAKTA

Stefan Fölster är chefsekonom på Svenskt näringsliv.

Malin Sahlén jobbar med arbetsmarknadsfrågor på samma ställe.

Under tredje kvartalet 2009 var 145 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 22,2 procent, EU’s högsta. Ett sätt att få unga i arbete vore att luckra upp arbetsrätten menar exempelvis näringsminister Maud Olofsson. Hon får mothugg av arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M) och fackföreningsrörelsen. Men stöds av Svenskt Näringsliv.

Stefan Fölster
Malin Sahlén