ÅSIKT

Internet är en rättighet

Debattörerna: Barnen drabbas då var femte ensamstående lever på socialbidrag

Foto: COLOURPRESS
”Barnen som lever i socialbidragsfamiljer under lång tid har ingen möjlighet att leva som andra barn,” skriver debattörerna.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I grunden ska människor kunna sköta sin egen försörjning. Om man inte kan det måste man få stöd och verktyg för att klara detta. Men det är dags att se och erkänna den verklighet där många kvinnor, män och barn under flera år är beroende av försörjningsstöd, det som tidigare hette socialbidrag. Det är det dags att se över nivån på försörjningsstödet för dem. Barn i dessa familjer har också rätt till en bra uppväxt.

Försörjningsstödet är tänkt som en tillfällig lösning när människor hamnar i akuta situationer och tillfälligt saknar inkomst och inte för en längre tids försörjning. Så har det inte blivit, många tvingas leva på försörjningsstöd i flera år. Hela 35 procent av de över 18 år som fick ekonomisk försörjning fick ekonomiskt bistånd minst tio månader under 2008.

Den senaste årsstatistiken (2007) från Stockholms utrednings- och statistikkontoret (USK) visar att hushåll med långa biståndstider dominerar i Stockholms stad. Mer än en tredjedel hade bistånd i 10-12 månader under år 2007 och så har det varit de senaste tio åren. Sett i längre perspektiv hade 5 600 hushåll eller 28 procent av bidragshushållen år 2007 haft bistånd fem år i följd! Av dessa hade 63 procent bistånd 10-12 månader alla åren, vilket är en något högre andel jämfört med 2006. Omkring 3 500 hushåll hade permanent behov år 2007. De hushåll med långtidsbehov som tillkommer är yngre. Totalt hade så stor andel av dem som hade bistånd år 2007 som 65 procent haft bistånd under två till fem år, vilket är en ökning.

Människors delaktighet och makt över sitt eget liv begränsas när ersättningsnivåerna inte är anpassade till de verkliga levnadsomkostnaderna. Särskilt hårt slår det mot barnfamiljer. Hela 20 procent av ensamstående föräldrar lever på försörjningsstöd.

Människor som har ekonomiskt bistånd kan enligt socialtjänstlagen få hjälp till kostnader för arbetsresor, men inte självklart för andra lokala resor. Det är det upp till varje kommun att besluta om. Ett tydligt exempel på detta är Stockholm där månadskort för lokaltrafik ingick i normen för bistånd under den förra rödgröna mandatperioden. Så snart den borgerliga majoriteten kom till makten tog den bort månadskortet ur normen. Många Stockholmare blev fångar i sina stadsdelar. De har inte längre råd att åka tunnelbana eller buss för att handla, gå till doktorn, hälsa på vänner, följa barnen till simhallen eller ta del av det kostnadsfria inträdet på Stadsmuseet. Särskilt besvärligt utan rätt till ersättning för resor med kollektivtrafik har de som bor i områden där det knappt finns en riktig mataffär och där man måste åka till andra delar av staden för att till exempel köpa kläder eller medicin.

Barn behöver ofta en vuxen med sig för att kunna komma till och delta i olika aktiviteter. Människor behöver kunna ta del av både privat och kommunal service. Rätten till lokala resor gynnar alla som bor i samhällen eller stadsdelar med begränsad service, oavsett om de lever i storstaden eller i glesbygd. Särskilt viktigt är det ur ett barnperspektiv.

Vi anser att bistånd till lokala resor med kollektivtrafik, eller där det inte fungerar med bil, för att kunna ta del av offentlig och kommersiell service, kultur och fritidsaktiviteter ska garanteras i riksnormen för både ungdomar och vuxna.

För ett antal år sedan ingick svartvit teve men inte färgteve i hemutrustning som beviljades barnfamiljer, något som är självklart i dag. Internetabonnemang och dator ingår inte i försörjningsstödet fast i dag över 80 procent i åldern 16-74 år har tillgång till internet i hemmet. Arbetssökande har nytta av att söka jobb via internet i hemmet. Barn och unga ska samtidigt använda internet som redskap i skolarbetet. Barnen som lever i socialbidragsfamiljer under lång tid har ingen möjlighet att leva som andra barn. Socialbidraget ska ge en skälig levnadsnivå även för barnen. Vi anser att den moderna tiden måste hinnas ikapp och att möjligheten till datainnehav och internetuppkoppling borde ingå i normen.

FAKTA

Alice Åström, vice ordförande (V).

Eva Olofsson, riksdagsledamot (V).

Karin Rågsjö, vice ordförande i Stockholms stads socialtjänst- och arbetsmarknads- nämnd (V).

Var femte ensamstående förälder lever på försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). Många familjer är beroende av stöd under längre tid. Snäva normer drabbar enligt debattörerna barnen.

Alice Åström
Eva Olofsson

Karin Rågsjö