ÅSIKT

Sänkta löner ingen lösning

LO:s ungdomssekreterare:

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ungas situation på arbetsmarknaden är i dag betydligt tuffare än för äldre. Vi har lägre löner, vi har oftare otrygga anställningar och vi är oftare arbetslösa.

Nu vill Centerpartiets ungdomsförbund och Magnus Andersson ytterligare förvärra situationen för oss unga. För att minska arbetslösheten bland unga måste vi sänka våra lönerytterligare. För att det ska bli bättre måste det först bli ännu sämre, verkar vara Magnus Anderssons budskap.

Men varför ska vi unga acceptera lägre löner bara för att vi är unga? Vad jag vet finns inga matbutiker om har lägre priser för ungdomar eller hyresvärdar som sänker hyran bara för att man är under 25.

Vi som är unga är värda en lön som det går att leva på. Vad är nästa steg? Är det att sänka lönen för kvinnor och invandrare som har svårt att få ett fast jobb? Jag tycker att det är självklart att lika lön för lika arbete ska gälla i Sverige.

Utöver lönerna radar Magnus Andersson upp en rad felaktiga förklaringar till den höga arbetslösheten bland unga i Sverige.

Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, som bestämmer i vilken ordning anställda ska få gå vid uppsägningar, är inte orsaken till ungdomsarbetslösheten. Statistik från SCB visar att bara 2,5 procent av de unga som är arbetslösa har blivit det efter att en arbetsgivare sagt upp tillsvidareanställd personal och turordningsreglerna i las spelat in.

Betydligt vanligare är att unga blir arbetslösa eftersom en tidsbegränsad anställning tar slut, eller att de har svårt att få sitt första jobb.

Magnus Andersson lyfter också fram låga arbetsgivaravgifter för unga som en lösning på ung domsarbetslösheten. Men faktum är att arbetslösheten ökat mer i den grupp som regeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna för.

Ska ungdomsarbetslösheten minska måste arbetsgivarna sluta upp med missbruket av korta och otrygga visstidsanställningar. Det är något som vi i facket driver mot arbetsgivarna i avtalsrörelsen. Dessutom har alldeles för många ungdomar oavslutade gymnasiestudier och bristande arbetslivserfarenhet när de söker sig ut på arbetsmarknaden.

Det viktigaste politikerna kan göra är att satsa på utbildning och möjligheter för unga att skaffa sig arbetslivserfarenhet. En rapport från LO-ekonomerna visade nyligen att nio av tio arbetslösa som deltar i regeringens jobbgaranti för unga varken får utbildning eller praktik. I stället för att sänka lönerna är det där förändringarna behöver göras för att fler unga ska få jobb.

Sophia Andersson

Ungdomssekreterare, LO