ÅSIKT

Kommunal: Pengarna hade kunnat användas bättre

Vi delar FI:s frustration över de orättvisa kvinnolönerna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kommunal känner också frustration och ilska över kvinnors situation på arbetsmarknaden. Vi arbetar varje dag, med våra metoder, för att förbättra den. Vi har också ett eldigt engagemang i frågan, om än inte bokstavligen, och tror också att det krävs åtgärder utöver det vanliga.

Visst kan vi förstå frustrationen som gör att Feministiskt initiativ på tisdagsmorgonen tar till spektakulära åtgärder som att elda upp 100 000 kronor, men vi tror ändå att de pengarna hade kunnat användas bättre i kampen för rättvisa löner.

En undersköterska i Kommunal är vår tids daglönare. På arbetsmarknaden har hon sämre förutsättningar än män på många plan. Det handlar inte bara om lön. Hon arbetar deltid, gör tynga lyft och har lite att säga till om. Allt detta går inte att lösa avtalsvägen. Det krävs strukturella förändringar i samhället.

Synen på kvinnors arbete måste förändras. Det handlar inte bara om att man ska få skälig ersättning för det man gör – det är också avgörande med rätt till heltid och större möjligheter att ha inflytande över hur arbetet är organiserat.

För Kommunal är frågan om jämställda villkor på arbetsmarknaden alltid aktuell. I skrivande stund kämpar vi för bättre villkor och löner i avtalsförhandlingar med hästbranschen, där många unga tjejer sliter hårt för låga löner i riskfylld arbetsmiljö. Införandet av jämställdhetspotter i LO-samordningen har de senaste avtalsrörelserna gett mer pengar i plånboken för medlemmarna i Kommunal. Men det räcker inte.

Kommunal tror på olika metoder, på samarbeten på flera plan. Vi har till exempel i vårt senaste avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) instiftat ett jämställdhetsråd där parterna ska samarbeta, även när det inte är avtalsrörelse, med kartläggning och åtgärder på jämställdhetsområdet.

Det har varit mörka år för jämställdheten under regeringen Reinfeldts styre. Många av deras åtgärder, till exempel försämringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, har gjort livet svårare för Kommunals medlemmar som till 80 procent är kvinnor. Därför hoppas vi att de rödgröna övertar makten den 19 september så att det svenska jämställdhetsarbetet får ny vind i seglen.

Annelie Nordström
Ordförande Kommunal