ÅSIKT

Vi vill avskaffa fastighetsskatten – för all framtid

Tuve Skånberg (KD): Slopa fastighetstaxeringen och taxeringsvärdena

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ett av Kristdemokraternas viktigaste vallöften för mandatperioden som gått var att avskaffa fastighetsskatten. Det var en orättvis och oförutsägbar skatt, och den styrdes av vilket pris dina grannar fick när de sålde sina hus.

Nu är fastighetsskatten borta, trots att KD var ensamma om att driva frågan i alliansregeringen. Den statliga fastighetsskatten, som tidigare var en procent av taxeringsvärdet, utan övre tak, har nu gjorts om till en kommunal avgift. Ett tak på fastighetsavgiften har satts till cirka 6 000 kronor, men dock aldrig mer än 0,75 procent av taxeringsvärdet. Även boende i flerfamiljshus har fått lägre skatt. Jämfört med hur det gamla socialdemokratiska systemet var konstruerat har alla fått en lägre skatt. Det rimliga tillfället att betala skatt är ju förstås när man har sålt fastigheten och har pengarna. Inte när man bor i huset.

Hotet från fastighetsskatten är dock inte borta. Den rödgröna oppositionen är överens om att återinföra fastighetsskatten och hävdar att den enbart kommer gälla hus med ett taxeringsvärde på mer än 4,5 miljoner kronor. Men i takt med att taxeringsvärdena stiger kommer fler och fler att få kraftigt höjd fastighetsskatt. Och har vänstern väl börjat höja fastighetsskatten vet vi att de fortsätter. Vad de dessutom inte berättar lika högt är att deras förslag även innehåller ett återinförande av förmögenhetsskatten. För en änka med en villa som är amorterad och har ett taxeringsvärde överstigande 2,5 miljoner kronor, kommer en skatt på 1 procent tas ut. Det är en skattehöjning på 25 000 kronor per år, jämfört med dagens system.

Därför går nu Kristdemokraterna till val på att helt avskaffa fastighetstaxeringen och taxeringsvärdena. Husen blir ändå värderade vid försäljningen, av köparna – någon annan värdering behövs inte. Vi vill på detta sätt ta bort själva möjligheten för de rödgröna att återinföra fastighetsskatten, och dessutom sparas då 175 miljoner kronor. Vi vill inte heller att fastigheter ska vara en del av kapitalinkomstbeskattningen. En röst på Kristdemokraterna är en röst på att aldrig mer få tillbaka fastighetsskatten

Tuve Skånberg
Riksdagsledamot (KD) 1991-2006
kandidat i riksdagsvalet 19 september

ARTIKELN HANDLAR OM