ÅSIKT

Jag är mot kamphundar för förortsbarnens skull

Mats Odell (KD): Naturligt att farliga hundar skapar mer otrygghet när man delar trappuppgång

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
670 aggressiva hundar anmäldes i fjol, men inte en enda gång ledde det till att ägaren fick hundförbud. ”Den nuvarande hundförbudslagen fungerar inte”, skriver Mats Odell (KD).

Carina Gerken Christiansen påstår att jag driver någon slags kampanj mot förortsungdomar för att jag under sommaren varit kritisk mot kamphundar i flerbostadshus.

Inget kunde vara mer fel. Jag har inte gjort någon analys kring vilka det är som äger respektingivande hundar. Men det faktum att de finns i tätbebodda bostadsområden och får människor att känna sig otrygga räcker för mig.

Jag har tvärtom ägnat mycket tid den här mandatperioden åt att besöka och analysera de problem som finns i våra miljonprogramsområden och jag känner starkt för människorna där. Om det är som Carina Gerken Christiansen påstår, att människor i dessa områden inte är med i partier eller skriver debattartiklar, så känns det än mer viktigt att jag som bostadsminister, som besökt sådana områden ett flertal gånger, lyfter de här otrygghetsfrågorna. Är det som Carina föreslår, att vi kan komma till rätta med problemen med hjälp av kurser för hundägare i dessa områden, så är jag den förste att stödja det.

Det faller sig naturligt att en potentiellt farlig hund skapar mer otrygghet i ett flerbostadshus där människor delar trappuppgång och innergård än vad samma hund gör ute på till exempel en bondgård.

Det andra skälet till att jag talat om klausuler mot farliga hundar i hyreskontrakt beror på att det är fullt möjligt juridiskt att göra i dag och många hyresvärdar gör det redan.

Att förbjuda någon som äger ett eget hus att ha farliga hundar hemma är juridiskt inte möjligt i dag. I så fall måste man som i Danmark förbjuda import, uppfödning och försäljning av vissa hundar. Och som Carina mycket riktigt påpekar omfattas inte Rottweiler, som ju stått för flera incidenter, av den danska förbudslagstiftningen. Det gör att den danska vägen kanske ändå inte är den rätta.

Det folkliga gensvar som mina kommentarer kring kamphundar och andra farliga hundar fått under sommaren har stärkt mig i uppfattningen att något måste göras. Den nuvarande hundförbudslagstiftningen fungerar inte. Enligt tidningen Metro anmäldes inte mindre än 670 aggressiva hundar förra året och inte en enda har lett till ett hundförbud för en oseriös hundägare.

Otryggheten för våra gamla, barnfamiljer, hundägare, joggare och cyklister i deras hemmiljöer finns kvar. Jag är beredd att diskutera både med de som känner sig hotade och med hundexperter om hur vi ska gå vidare.

Mats Odell
Statsråd med ansvar för bostadsförsörjning,
andre vice partiordförande (KD).

ARTIKELN HANDLAR OM