ÅSIKT

”Kopplingen mellan jobb och utbildning avgörande”

Hillevi Engström (M) svarar SSU

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK Ungdomsarbetslöshet är en utmaning som vi moderater tar på stort allvar. När SSU:s ordförande Jytte Guteland riktar kritik mot vår jobbpolitik skjuter hon klart över målet. Vi går till val på en offensiv jobbstrategi med målet att alla som vill och kan arbeta ska ha möjlighet att delta i arbetsgemenskap efter egen arbetsförmåga. Att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad är avgörande för att fler unga ska komma i arbete.

Sverige står inför en befolkningsförändring. I framtiden kommer allt färre försörja fler och en generationsväxling står för dörren. Det innebär utmaningar, men också stora möjligheter för ungdomar. Särskilt personer som är praktiskt lagda måste få möjlighet att kombinera studier med praktik. Därför vill vi genomföra en lärlingssatsning under nästa mandatperiod.

En viktig del i Alliansens förslag är att elever redan på gymnasieskolan ska få möjlighet att kombinera teoretisk och praktisk utbildning. En annan del berör vårt förslag om en lärlingsanställning för unga under 23 år. Vi vill värna den svenska modellen. Därför kommer villkoren regleras på sedvanligt sätt på den svenska arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Det stimulerar företag att anställa ungdomar samtidigt som vi vet att lärlingsanställningar underlättar för ungdomar att få jobb.

Vår jobbpolitik är bred. Alliansregeringen har gjort det billigare att anställa unga personer genom att halvera arbetsgivaravgifterna för alla upp till 26 år. Samtidigt har vi infört nystartsjobb för unga.

Socialdemokraterna försöker blanda bort korten om att de vill fördubbla arbetsgivareavgifter för unga. På skrikande plakat över hela landet står det att S vill ”slopa arbetsgivareavgiften för den som anställer en ung utan jobb". En konsumentupplysning till SSU:s ordförande är att den reformen redan finns idag och heter Nystartsjobb för unga. Det infördes 2007. Nystartsjobb innebär att den arbetsgivare som anställer en ung person som stått utanför arbetsmarknaden i sex månader får ett ekonomiskt stöd på ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgiften.

Det rödgröna förslaget om ”ungdomsavdrag” är dessutom brödsmulor i sammanhanget. De lyfter fram miljonerna, men döljer miljarderna. Det är dags att de rödgröna talar klarspråk: de vill fördubbla arbetsgivareavgiften för unga under 26 år med 10 miljarder kronor 2011. Det är inget annat än en ungdomsskatt.

Vi går till val på en offensiv jobbpolitik. Det måste löna sig att arbeta. Mötet mellan jobbsökare och arbetsgivare ska förbättras. Långsiktiga besked i energifrågan är viktigt för jobben i basindustrin. Vi vill dessutom att fler tjänsteföretag ska starta, stanna och växa i Sverige. Därför har vi som reformambition att sänka restaurangmomsen så att fler kommer i arbete i den sektorn. Aktiva insatser i form av utbildning, praktik och förstärkt matchningsstöd är därutöver viktigt för att möta återhämtningen.

Jytte Guteland ställer sig bakom ett regeringsalternativ – de rödgröna - som går till val på att höja inkomstskatterna för tre miljoner löntagare och avskaffa RUT-avdraget. Vänsterpartierna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga. Det är fel väg att gå. Vi måste sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga människor, inte bygga barriärer.

Hillevi Engström (M), talesperson i arbetsmarknadsfrågor

ARTIKELN HANDLAR OM