ÅSIKT

Vänsterns bidrag leder till passivitet

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström svarar Josefin Brink (V) om Fas 3

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. Samtidigt kvarstår en viktig utmaning: att stödja långtidsarbetslösa till arbete.

Vänsterns förslag om massiva arbetsmarknadsutbildningar och högre ersättningar har redan prövats. Bidragslinjen ledde till ökat utanförskap och passivitet. Dit ska vi inte tillbaka.

Regeringen har en bred jobbpolitik med aktiva insatser. Vi sänker trösklarna för människor med svagare anknytning till arbetsmarknaden. Antal nystartsjobb ökar och uppgår till över 40 000.

Det är positivt att människor som stått långt från arbetsmarknaden tar avgörande steg tillbaka till arbetsgemenskap. Men jag är inte nöjd. Därför behöver vi hela tiden utveckla våra reformer.

Vi tittar på möjligheten att öppna upp för kompetenshöjande insatser för deltagare i sysselsättningsfasen om det finns ett jobberbjudande. Vi kommer också att se över konstruktionen på anordnarbidraget och Arbetsförmedlingen stärker kontrollfunktionerna.

Vänsterns förslag om kraftiga volymökningar i arbetsmarknadsutbildningar har visat på negativa effekter under nittiotalet, enligt Långtidsutredningen. Höjda ersättningar i bidragssystemen och höjda inkomstskatter skulle undergräva arbetslinjen.

Vår politik bygger på aktiva arbetsmarknadsåtgärder i form av bland annat jobbcoachning, arbetspraktik, utbildning och subventionerade anställningar. En bred arbetsmarknadspolitik är vad Sverige behöver.

Hillevi Engström

arbetsmarknadsminister (M)

ARTIKELN HANDLAR OM