ÅSIKT

Så får vi ett öppnare val av partiledare

SSU: Nästa valprocess måste präglas av flera kandidater, medlemsinflytande och tidsramar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Socialdemokraterna behöver en riktig nystart, såväl politiskt som organisatoriskt. I många frågor har partiet hamnat i otakt med tiden. Det gäller i synnerhet hur vi väljer våra högsta politiska företrädare. Ett modernt parti kräver en hög grad av öppenhet, transparens och medborgarförankring. I de frågorna måste Socialdemokraterna bli mycket bättre. I dag presenterar SSU därför en plan för hur en öppen process kan gå till när man ska tillsätta en ny partiledare vid nästa kongress.

Vi vet att målen med socialdemokratin är mer relevanta i dag än någonsin tidigare. Med regeringens politik håller det gamla Sverige på att komma tillbaka. Klyftorna ökar, arbetslösheten biter sig fast och hemlösheten breder ut sig. I en tid när behovet av en progressiv socialdemokrati har varit som störst har partiet uppslukats av personfrågor och inre konflikter. Detta tillstånd riskerar bestå så länge partiet står utan ordförande.

Vår fasta övertygelse är att det socialdemokratiska partiet i det långa loppet måste utse sina företrädare i valprocesser präglade av öppenhet och transparens. Dock tvivlar vi på att Sveriges största politiska parti kan stå utan partiordförande i den turbulenta tid vi nu befinner oss i. En öppen process vid val av partiordförande måste, för att vara öppen och demokratisk, få ta tid, förmodligen många månader. Tid som Socialdemokraterna i dagsläget inte har.

SSU förordar därför att partistyrelsen snabbt tillförordnar en partiledare i väntan på nästa partikongress. En av de första och viktigaste uppgifterna för den personen måste dock vara att påbörja arbetet med att ta fram ett konkret förslag till en öppen process. I vår plan för mer öppenhet i partiet presenterar vi våra tankar och idéer för hur en sådan process skulle kunna se ut.

Först och främst måste Socialdemokraterna reglera i formalia hur en öppen process ska gå till. I vårt förslag har vi utgått från att nästa valprocess måste präglas av flera kandidater, ett större medlemsinflytande och tydliga tidsramar. Det är en förutsättning för att kommande partiledare ska få ett så brett och folkligt stöd som behövs för att vinna valet 2014.

I planen för en öppen process föreslår vi därför att alla kandidater måste träda fram åtminstone 16 veckor innan kongressen. Dessa måste sedan resa runt till alla partidistrikt i landet och medverka på utfrågningar och debatter. För att säkerställa att alla kandidater får lika förutsättningar för att bedriva kampanj föreslår vi vidare att partiet ska upprätta en kandidaturfond. Denna ska finansiera de olika kandidaternas resor och övriga omkostnader i samband med kandidaturen.

Vi föreslår dessutom att man hittar former för ett ökat inslag av medlemsomröstningar i partidistrikten. En stor utmaning i dag är att partidistriktens nomineringar inte alltid avspeglar sig i vad medlemmarna tycker. Vid en internationell utblick kan vi se att det finns goda exempel, bland annat från Socialdemokraterna i Finland, på hur man kan involvera medlemmar och väljare mer i valprocesser. Det är inte bara en viktig medborgardialog utan också ett instrument för att skapa bred förankring hos vanligt folk.

Utöver formalia handlar det även om kultur och ledarskap. Inför förra partikongressen var det många som reste krav på ett ökat inslag av öppenhet och transparens. I samband med det gavs löften om att det nästa gång skulle bli bättre. Naturligtvis räknade ingen med att Håkan Juholt bara skulle sitta i tio månader, men att samma diskussion nu uppstår signalerar något om kulturen i partiet. Socialdemokraterna måste gå från en partikultur som har betonat slutenhet och förhandling till en kultur som präglas av öppenhet och diskussion.

Det är en grandios utmaning som ställer krav på ett tydligt ledarskap. Våra högsta företrädare måste själva bejaka idén om öppenhet, inte bara prata om det. Att Morgan Johansson, före detta folkhälsominister, i dag [tisdag 24 januari, red anm] öppet gick ut och ställde sig till förfogande borde tjäna som exempel för andra ledande företrädare i partiet. Öppenhet får aldrig bli ett tomt honnörsord, utan måste besjäla hela partiet och dess företrädare.

Med vår plan för ökad öppenhet vill vi med konkreta förslag visa hur en öppen process skulle kunna gå till. I den här debattartikeln har vi presenterat några av dessa förslag. Det är av yttersta vikt att Socialdemokraterna återigen blir den framtidsrörelse som vi säger oss vara. Våra slutsatser kan ta partiet en bit på vägen.

Gabriel Wikström,
Förbundsordförande SSU

Ellinor Eriksson,

Förbundssekreterare SSU