ÅSIKT

Annie Lööf: Sluta se landsbygden som ett problem, MP

Annie Lööf: Romson och Fridolin driver en landsbygdsfientlig politik

Foto: Lotte Fernvall
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är sorgligt att Miljöpartiet ser landsbygden som ett problem och inte en möjlighet i den gröna omställningen. I Sverige finns fantastiska potentialer i produktion av ren el, klimatvänlig mat, CO2-reducerande skogsbruk och förnybar energi. Men Miljöpartiet hotar nu att sätta käppar i hjulen för dessa gröna näringar med tiotals miljarder i skattehöjningar. Det slår både mot jobben och mot miljön.

I somras skrev miljöpartisterna Gustav Fridolin och Tina Ehn på DN-debatt att MP allt för ensidigt utgått från stadens verklighet när de formulerat sin politik. Det var ett självrannsakande utspel. Fridolin och Ehn argumenterade för att Miljöpartiet behövde bli ett parti för hela landet om människor skulle lyssna till deras idéer om hur Sverige ska möta klimathotet och arbetslösheten.

Det är därför förvånande att Miljöpartiet, nu tre månader senare, går fram i en oerhört landsbygdsfientlig offensiv. I den kommande budgetmotionen finns en skattechock som slår direkt mot dem som bor och verkar på landsbygden. Det handlar bland annat om lastbilsskatt, höjd bensinskatt, gödselskatt och flygskatt. Totalt ska dessa inbringa nästan 50 miljarder mellan 2013 och 2016. Bara bensinen blir 70 öre dyrare.

Det är naturligtvis rätt att använda olika styrmedel för att sänka utsläppen av växthusgaser. Men det måste ske på ett sätt som är rättvist och som träffar rätt. Vi är beredda att titta på olika lösningar som minskar transporternas klimatpåverkan som att finansiera spårbunden trafik med intäkter från statliga bolag, bygga ut systemen med trängselskatter och styra förmånsbilar i mer miljövänlig riktning. Miljöpartiets skattebördor slår däremot urskiljningslöst mot landsbygdsnäringar som exempelvis transporter av virke, produktion av klimatsmart kött och framställning av förnybar energi.

I Centerpartiet vill vi använda landsbygden som hävstång i den gröna omställningen. Vi är övertygade om att landets utveckling och en bättre miljö går hand i hand.

På landsbygden finns skogen som lagrar koldioxid. När träden förvandlas till pallar, nya hus och möbler fortsätter koldioxiden att vara bunden i materialet. Dessutom kan skogsråvaran användas för att byta ut fossil energi mot förnybar.

På de svenska vidderna betar djuren som blir till klimatvänlig mat. Att välja svenskt kött framför importerat från exempelvis Sydamerika minskar utsläppen med 30-40 procent. Det beror på att svenska bönder använder bra foder, håller djuren friska och att vi har bra raser. Dessutom skapar betande djur värdefull biologisk mångfald i Sverige medan bete i Sydamerika förknippas med skogsskövling.

I bondens dyngbrunn finns råvaran för renare drivmedel i våra bilar. Möjligheterna för bönder att producera biogas som kan driva bilar, bussar och lastbilar är fantastiska. Undersökningar visar att produktionen av biogas från svenska gårdar skulle kunna mångdubblas.

Vi har redan sett prov på landsbygdens potential i den gröna omställningen. Sedan 2006 har elkraften från biobränslen ökat med 50 procent, andelen biodrivmedel i transportsektorn fördubblats och vindkraften sexdubblats. I budgeten miljardsatsar Centerpartiet på infrastruktur, bredband och energiforskning så att fler entreprenörer på landsbygden kan skapa nya värden ur jord, skog och vind.

Denna utveckling väljer Miljöpartiet att försvåra snarare än att främja. Samtidigt slår man undan benen på företagare och arbetare i Norrland, på Gotland och i Småland. Det är inte långsiktigt hållbart.

FAKTA

DEBATTÖREN

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.

DEBATTEN

I Miljöpartiets kommande budgetmotion finns en skattechock som slår direkt mot dem som bor och verkar på landsbygden, skriver Annie Lööf, som kritiserar partiet för att driva en landsbygdsfientlig offensiv.

Annie Lööf