ÅSIKT

Alliansens partisekreterare: Vad hände med förnyelsen, S?

Mot vår arbetslinje står fortfarande deras bidragslinjen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I kväll möts riksdagspartierna i den första partiledardebatten sedan alliansen lagt fram sin reformbudget och oppositionspartierna lagt fram sina skuggbudgetar. När Socialdemokraterna nu brutit den långa tystnaden kan man ställa sig frågan om vad som hände med den utlovade förnyelsen.

Det är fortfarande bidrag och skattehöjningar som står i centrum för Socialdemokraterna. Totalt innebär Socialdemokraternas förslag höjda skatter och avgifter med närmare 30 miljarder kronor. Vårt näringsliv som Löfven lovordar får bära skattebördan och de stora förlorarna är unga utan jobb.

Skattehöjningarna slår hårt mot företag, hushåll och arbetslösa ungdomar. Socialdemokraterna vill fördubbla socialavgifterna för att anställa unga. Det ökar kostnaderna för att anställa med 14,2 miljarder kronor. Dessutom vill S höja restaurangmomsen med 5,4 miljarder kronor. Tusentals förlorade jobb, högre trösklar in på arbetsmarknaden och högre priser riskerar att bli resultatet av Löfvens politik. Värst blir det för dem utanför arbetsmarknaden, framförallt unga och utrikes födda. Så tar man inte ansvar för Sveriges framtid.

Sverige är utsatt för ett starkt tryck från omvärlden. Våra unga söker sig i dag ut på en arbetsmarknad som ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet. Den ökande internationella konkurrensen gör att det finns stor risk för att jobb försvinner från landet. En politik för hela Sverige måste förmå att möta denna utmaning. Ett litet land som Sverige har inte råd att säga nej till jobb.

Genom en ansvarsfull ekonomisk politik finns det nu ett reformutrymme som möjliggör flera viktiga tillväxtsatsningar som stärker Sveriges konkurrenskraft. Detta samtidigt som flera länder i vår omvärld har tvingats till nedskärningar i välfärden och skattehöjningar som en följd av den globala ekonomiska krisen. Detta har Sverige kunnat undvika.

I alliansregeringens budget står arbetslinjen och jobb för unga i fokus. För att stärka ungas möjligheter på arbetsmarknaden föreslår Alliansen ett särskilt ungdomspaket på totalt 8,1 miljarder kronor 2013–2016. Det handlar bland annat om satsningar på lärlingsprogram, gymnasiala yrkesutbildningar och ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sammantaget bidrar detta till att underlätta övergången från skola till arbetsliv och att stärka ungas kontakter med arbetsgivare.

För att stärka vårt lands konkurrenskraft och göra Sverige mer attraktivt att investera i föreslår regeringen att bolagsskatten sänks från 26,3 procent till 22 procent och ett nytt investeraravdrag införs. Anslagen till forskning och innovation höjs med 4 miljarder kronor till 2016. Regeringen föreslår dessutom en omfattande infrastruktursatsning med en kraftfull förstärkning av drift och underhåll för järnvägen. Samtidigt sker viktiga regionala framtidssatsningar på infrastruktur i hela Sverige. Exempel är utbyggnaden av Ostlänken, dubbelspår Göteborg-Borås, tunnelbana till Nacka, upprustning av Malmbanan och en bredbandsmiljard. Så lägger vi grunden för en växande ekonomi med fler jobb.

Mot arbetslinjen står fortfarande bidragslinjen. Bättre villkor för företagande och mer pengar i plånboken för människor med vanliga inkomster står mot högre skatter och nya kostnader. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har alla mycket skilda idéer om Sveriges framtid. Det främsta som verkar förena dem är att man vill gå fram med kraftiga skattehöjningar som slår hårt mot jobb och tillväxt.

Frågan är vad den totala summan av samtliga skattehöjningar skulle bli vid ett eventuellt rödgrönt samarbete, utöver Socialdemokraternas förslag på höjda socialavgifter för unga, höjd restaurangmoms, höjd bolagsskatt och minskat jobbskatteavdrag. Vi vet att Vänsterpartiet vill göra skattehöjningar på 66 miljarder kronor och kräver höjd förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Miljöpartiet vill göra skattehöjningar med 22 miljarder kronor. Blir ett  rödgrönt regeringsalternativ summan av dessa skatteökningar? Det är ingen lyckad framtidsstrategi för Sverige.

Alliansen har gett väljarna raka besked. Vår strategi för Sverige inför valet 2014 innehåller kraftfulla investeringar för ökad tillväxt och fler jobb. Inför valen har vi gemensamt förberett våra förslag, prioriteringar och finansieringen av dessa. Det kommer vi även att göra inför valet 2014 – då vi avser att återigen tillsammans söka väljarnas förtroende för en tredje mandatperiod.

Kent Persson (M)

Nina Larsson (FP)

Michael Arthursson (C)

Acko Ankarberg Johansson (KD)