ÅSIKT

Analys från höger: Lätt men orättvist att kritisera regeringen

Mattias Svensson: Debatten trots allt ett styrkebesked från alliansen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Mattias Svensson, redaktör Neo.

Det är lätt att säga – och jag har gjort det själv vid många tillfällen – att regeringen är idéfattig och saknar ambitioner. Kvällens debatt gav exempel både på varför det verkar så, och varför det till viss del är fel.

Det som framkom är att alliansregeringen på sitt sätt är upptagen med svåra frågor, frågor som inte har någon alldeles självklar lösning, frågor som är otacksamma eftersom det alltid blir lätt att kritisera vad man än gör.

Gymnasieutbildningen till exempel. Tusentals skoltrötta hoppar av gymnasiet, och har svårt att få jobb på dagens arbetsmarknad. Att erbjuda också kortare eller mer praktiskt inriktad utbildning borde kunna ge några av dem ett alternativ.

Men på förhand kan ingen riktigt veta hur det kommer att fungera. Eleverna kan välja bort de nya möjligheterna, och de kanske visar sig inte leda till nya jobb. Under tiden är det oerhört lätt för oppositionen att vråla från läktaren om sänkta ambitioner för utbildningen, även om dagens gymnasiesystem alltså inte heller når upp till de där ambitionerna.

Sjukförsäkringen. Ingen kan förstås vara nöjd med att människor med svåra sjukdomsdiagnoser hamnar utan sjukförsäkring eller annat försäkringsskydd. Samtidigt vet vi att tidigare användes sjukskrivning och förtidspension för att sopa arbetslöshet under mattan. En finjustering kanske kan lösa problemet bättre än en återgång till tidigare ordning, men det är återigen ett risktagande från regeringens sida eftersom inga färdiga lösningar finns.

På samma sätt är hårdare kvalitetskrav med bevarad valfrihet bättre för välfärden än vinstförbud, men det framstår som otillräckligt om diskussionen snävas av till vräkiga övervinster som alla vill ha bort. Och det tålmodiga arbetet med att sänka skatter och andra trösklar till arbetsmarknaden gör säkert skillnad på marginalen, men är i storlek inte jämförbart med effekterna av finanskris, växelkursförändringar eller förändringar på den globala marknaden.

Tålmodiga reformer och osäkert prövande som står fast trots ofta yvig kritik (”ni slår sönder socialförsäkringarna”) och enkla lösningar (notera hur Stefan Löfven lät som om arbetsmarknadens parter kan ta över och lösa alla svårigheter med sjukförsäkring och rehabilitering). Det var partiledardebattens stora styrkebesked.

Mattias Svensson

Redaktör på det borgerliga magasinet Neo