ÅSIKT

Inför 8-timmarsgräns för djurtransporter i EU

S-gruppen i EU-parlamentet: Marit Paulsen har hamnat helt offside i sin profilfråga

Foto: Kai Rehn
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag röstar Europaparlamentet om att överväga krav på en maxgräns för transporter av djur till slakt. Vi svenska socialdemokrater röstar för krav om att djur som förs till slakt i EU aldrig ska behöva transporteras längre än åtta timmar.

En sådan gräns finns redan i Sverige – och vi vill att dessa regler ska gälla även i resten av EU.

Tidigare i år skrev över en miljon européer under ett upprop om krav på en sådan åttatimmarsgräns - liksom en majoritet av Europarlamentets ledamöter skrev under en resolution på samma tema.

Men bland europeiska politiker finns det också motståndare till strängare EU-regler för djurtransporter. En av dem är Folkpartiets Marit Paulsen. Hon avfärdar medborgarkravet på en åttatimmarsgräns som en ”jävla bra slogan, men inte något man ska lagstifta om”. Varken vi socialdemokrater, Djurens rätt eller hennes egen regerings jordbruksminister, Eskil Erlandsson, håller med henne i det påståendet.

Motståndarna till en maxgräns för transport av djur till slakt har försökt urholka parlamentets rapport genom att efterfråga omfattande undantag för vissa regioner, dåligt väder, trafikköer etc. De har drivit tesen att de europeiska djurtransporterna är en vetenskaplig fråga som ska lösas genom mer forskning och bättre övervakning av de regler som redan finns. Vi menar tvärtom att detta är en fråga där det krävs politisk vilja för att förändra.

Vi instämmer i att det behövs både forskning om djurs välmående under transport, och bättre kontroll av att EU-reglerna faktiskt efterlevs. Men därutöver kräver vi ett slut på de långa transporterna av djur till slakt, kors och tvärs över hela Europa. Ett enkelt och effektfullt sätt att sätta stopp för dessa dumheter vore att lagstifta om en maxgräns på åtta timmar, samt ännu kortare tidsgränser för mer känsliga djurarter.

Ett annat argument som åttatimmarsmotståndarna använder sig av är att en maxgräns skulle hindra Europas gles- och ytterområden från att driva jordbruk och hålla igång lokala slakterier. Marit Paulsen säger att sådana regioner måste undantas från strängare tidsbegränsningar av transporter av djur till slakt. Egentligen är det ju precis tvärt om. Istället för att oroa sig för situationen på Portugals avlägsna öar, borde Paulsen inse att för de glest befolkade delarna av norra Sverige är åttatimmarsgränsen en förutsättning för att man ska kunna behålla sina slakterier på trakten.

Med oreglerade transporttider skulle nedläggningen av små slakterier bara komma att fortsätta. Samtidigt som till exempel dygnslånga transporter till havs från Azorerna till Portugal även fortsättningsvis skulle få grönt ljus. Då är det bättre att lagstiftningen sätter stopp för långa transporter och istället stimulerar tillkomsten av småskaliga lösningar, som mobila slakterier, så att slakten sker så nära uppfödaren som möjligt.

Skräckexempel på dygnslånga djurtransporter under bristfälliga förhållanden, har inte gått någon förbi, och behöver inte illustreras ännu en gång. Men klart är att dagens transporter innebär ett obefogat lidande för djuren, samtidigt som de bidrar till ökade vägtransporter och koldioxidutsläpp. Vi kräver därför att i Europa ska djur till slakt transporteras under goda förhållanden, och aldrig längre än åtta timmar.

För en politiker som byggt sin politiska gärning i Europa på frågan om djurskydd har Marit Paulsen hamnat helt offside i frågan om Europas djurtransporter.

Marita Ulvskog

Åsa Westlund

Jens Nilsson

Anna Hedh

Göran Färm

Olle Ludvigsson