ÅSIKT

Anna Kinberg Batra (M): Ge oss konkreta förslag för fler jobb, S

Replik om jobbpolitiken

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Aftonbladet efterlyser Magdalena Andersson (S) fler åtgärder och stimulanser för att ta tag i de utmaningar Sverige står inför. Sverige har bland Europas starkaste offentliga finanser. När Moderaterna nu går vidare i vår förnyelse och presenterar nya förslag för hur vi ska kunna fortsätta stärka den svenska ekonomin och välfärden är Socialdemokraternas svar på Sveriges utmaningar ett åtstramande budgetförslag med skattehöjningar på 30 miljarder kronor som tydligt skulle försämra förutsättningarna för fler jobb.

Deras förslag om höjd bolagsskatt, fördubblad restaurangmoms och fördubblade socialavgifter för unga skulle slå direkt mot företagande och de ungas jobbchanser. När svenska företag drabbas av minskad internationell efterfrågan vill Socialdemokraterna öka kostnaderna för företagen. Hur skapar det fler jobb?

Tack vare Alliansens ansvarsfulla politik har Sverige möjlighet att investera för framtiden. Med en offensiv budget för 2013 skjuter Alliansen in energi i ekonomin och stärker förutsättningarna för fler jobb och högre tillväxt. I tider av ekonomisk oro är Socialdemokraternas alternativ en politik som bygger på åtstramningar och höjda skatter. Magdalena Andersson borde fokusera på att presentera konkreta förslag för fler jobb samt svara på frågan om vilka av Miljöpartiets och Vänsterpartiets krav på ytterligare skattehöjningar Social­demokraterna är beredda att lägga till sin egna.

Anna Kinberg Batra (M)

Gruppledare och ordförande i riksdagens finansutskott