ÅSIKT

Våra förslag skulle gynna utlandsfödda kvinnor

Slutreplik från Solveig Zander (C)

DEBATT

Slutreplik i debatten mellan Solveig Zander (C) och Eva Olofsson (V) om socialförsäkringar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den viktigaste frågan för Centerpartiet är att fler ska få ett jobb.

Därför förslog vi, den 17 juni på denna debattsida, att människor som får försörjningsstöd och som inte genomgått grundskoleutbildning skulle göra det för att få fortsatt försörjningsstöd. Man kan se det som ett erbjudande för en person som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden att stärka sina kunskaper och med största sannolikhet öka chanserna att få ett jobb. Man kan också se det som ett förslag som i allra högsta grad skulle gynna de grupper som står absolut längst från arbetsmarknaden, ofta utlandsfödda kvinnor. Skulle dessa människor få möjligheten och stödet att genomgå en svensk grundskoleutbildning skulle de med största sannolikhet stärka sina språkkunskaper, öka sin förståelse och insyn i det svenska samhället och i förlängningen lättare kunna skaffa sig egen försörjning.

Eller så kan man välja att se det som Eva Olofsson och Vänsterpartiet gör. Som ett förslag som tvingar på människor kunskap som de nog egentligen inte klarar av att tillgodogöra sig. Det är ett kortsiktigt synsätt som fortsätter att stänga ute människor från arbetsmarknaden.

För mig och Centerpartiet är valet av synsätt självklart. Vi tror på att människor vill ges chansen att lättare få ett jobb och att stärka sin kompetens. Vi tror på människans styrka och förmåga och då behövs det fler reformer som gör arbetsmarknaden långsiktigt hållbar. Bara så ökar vi möjligheterna för fler att få ett jobb.

Solveig Zander (C),

riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet