ÅSIKT

Fel, Polfjärd – en bra a-kassa är bra för jobben

Slutreplik från TCO om a-kassan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När Jessica Polfjärd, moderat ordförande i arbetsmarknadsutskottet, svarar på vår artikel, nämner hon inte med ett ord hur regeringen ser på att a-kassan inte längre fungerar som den ska. Polfjärd försöker legitimera den undermåliga arbetslöshetsförsäkringen med att en förbättring skulle ”få stora negativa effekter på sysselsättningen”.

Det har inget med verkligheten att göra. TCO har flera gånger visat att det saknas empiriskt vetenskapligt stöd för Polfjärds påstående.

Det är till och med så att en bättre arbetslöshetsförsäkring är bra för jobben. Nyligen visade till exempel EU-kommissionen i en rapport att arbetslösa som får arbetslöshetsersättning lättare får ett jobb än de personer som inte har det. Detta gäller i synnerhet väl utformade försäkringar där bra ersättning är förknippad med krav och kontroll och i vissa fall med nedtrappning. Bra a-kassa ger även bättre matchning av kompetens och högre produktivitet.

En dålig arbetslöshetsförsäkring har således inget som helst med arbetslinjen att göra, tvärtom. De arbetslösa som i dag har rätt till a-kassa vid arbetslöshet får maximalt knappt 15 000 kronor före skatt. Detta är inte ett rättviseproblem. Det är ett problem för svensk ekonomis utveckling, omställning och konkurrenskraft.

Vi håller med om att a-kassa inte ska vara ett villkorslöst bidrag utan ska kombinera rättigheter, krav och kontroll. Då gynnas omställning mellan jobb. En bra a-kassa gör att den arbetslöse landar mjukt men ligger obekvämt.

A-kassan är i dag den svaga länken i omställningskedjan. Att inte höja taket i a-kassan är att äventyra jobben, omställningsförmågan och välståndet i Sverige.

Mats Essemyr,

arbetsmarknadspolitisk expert, TCO

Roger Mörtvik,

samhällspolitisk chef, TCO

ARTIKELN HANDLAR OM