ÅSIKT

Jag tar barnmorskornas oro på största allvar

Filippa Reinfeldt (M): Men fel av S att göra valfriheten till ett problem

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Scanpix
Filippa Reinfeldt.

Återigen beskriver Socialdemokraterna sin motvilja mot valfriheten i sjukvården. Nu senast Hellmark Knutsson (S), som har valfriheten i förlossningsvården är i skottgluggen. Det finns stora utmaningar i förlossningsvården, det vet jag som har träffat, pratat och praktiserat med barnmorskorna i Stockholms län. Men det är inte kvinnornas valfrihet som är problemet, det är bristen på förlossningsplatser och barnmorskor.

Socialdemokraternas ideologiska skygglappar gör att de fokuserar på vårdvalet och det inflytande kvinnorna har fått istället för förslag till att åtgärda problemen.

Alliansen har och kommer fortsätta ta barnmorskornas oro på största allvar. Därför har vi nu också säkrat en utbyggnad av förlossningsvården genom BB Sophia. Utöver detta tillkommer ett nytt BB på St Görans akutsjukhus 2017. Vi har också särskilt höjt barnmorskors löner genom en särskild lönesatsning på bristyrken i sjukvården. Det tillsammans med 240 fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och 24 nya utbildningsplatser för barnmorskor per år i Stockholm gör att vi också långsiktigt säkrar förlossningsvården.

Varje satsning på vårdens medarbetare är också en satsning på bättre sjukvård för stockholmarna. Vi i Alliansen vill förbättra barnmorskornas och undersköterskornas arbetsmiljö så att än fler vill söka sig till yrket och förlossningsvården. Här fortsätter vi gärna dialogen och jag kommer gärna ut och praktiserar, lyssnar och lär mig mer, många fler gånger.

Filippa Reinfeldt (M)

hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting

ARTIKELN HANDLAR OM