ÅSIKT

Vi vill satsa på miljonprogrammen

Replik från Per Bolund (MP) om bostadsbristen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I synnerhet för unga vuxna är bostadsbristen i Sverige alarmerande. Hyresgästföreningen bedömer att 300 000 unga saknar egen bostad. Cirka 85 procent av kommunerna uppger att de har brist på hyresrätter. Byggnadstakten är skrämmande låg och allmännyttan säljs ut. Till detta kommer att bostäderna i Sveriges miljonprogramsområden är i akut behov av upprustning.

Bostadsbristen är också ett hot mot jobben i storstadsregionerna. Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare har nästan en tredjedel av de snabbast växande företagen i Stockholm någon gång haft svårigheter att rekrytera och vart femte har misslyckats med att rekrytera på grund av bostadsbristen.

Sammanfattningsvis är problemet väl känt och ytterst allvarligt. Bostadsministern har gång på gång ombetts förklara vad regeringen vill göra åt saken. Hans svar är – utredningar! De flesta av dem har ännu efter sju och ett halvt år inte lett till några konkreta förslag. De få som gjort det har skapat nya problem. Till exempel har regeringen släppt andrahandshyran fri och gjort det omöjligt att överklaga den retroaktivt. Det har försatt andrahandshyresgäster i en mycket utsatt situation.

Tiden har runnit ut för alliansregeringen. Det är länge sedan utredningar kunde rädda de fyra alliansledarna. Miljöpartiet kommer inte att kräva två mandatperioders startsträcka för att ta ansvar för bostadsbyggandet. Vi är bland annat redo att storsatsa på upprustning av miljonprogrammets bostäder, sänka fastighetsavgiften på studentkorridorer, stärka konkurrensen på byggmarknaden och låta fler aktörer ta en aktiv roll i bostadsförsörjningen.

Per Bolund (MP),

ekonomiskpolitisk talesperson

ARTIKELN HANDLAR OM