ÅSIKT

Testa en friare hyressättning i Stockholm

Stefan Svanström (KD) svarar om marknadshyror

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barbro Engman och Veronica Palm slår i Aftonbladet ett slag mot marknadshyror. Deras verklighetsbeskrivning haltar betänkligt. Tvärtemot vad de gör gällande råder det ingalunda någon enighet om att hyresregleringen ”gynnar näringen och konsumenterna”. Snarare är det så att allt fler kritiska röster hörs, nu senaste nybyggarkommissionen.

Hyresregleringen har haft ädla motiv. Men låt oss utvärdera situationen vi befinner oss i: bara i Stockholm köar 430 000 människor, varav 80 000 är i akut behov av en bostad. Lösningen på detta kan omöjligen vara bostadssubventioner. Professor Assar Lindbeck uppskattar att byggandet av hyresrätter hållits tillbaka med bortåt 1,5 procent av BNP per år de senaste 20 åren. Det motsvarar bortåt 1 000 miljarder kronor i dagens penningvärde av uteblivna investeringar, vilket kan jämföras med S budgetförslag om 1 miljard i investeringsbidrag.

Kristdemokraterna i Stockholms stad vill se en friare hyressättning för nytecknade kontrakt. En modell för detta skulle kunna testas i Stockholm, där värd och hyresgäst fritt får avtala om en hyra som gäller i 15 år eller mer. De fria hyrorna ska dock bara gälla på nytillkommande bostäder och på nytecknade kontrakt – inte för dem som redan har ett kontrakt. Parterna får fortsatt förhandla för befintliga hyresgäster, och också förhandla om hyresökningarna för de nya kontrakten.

Testet kan ge värdefulla insikter om hur en friare hyressättning skulle fungera, och vilka ytterligare överväganden som behövs när hela landets hyresmarknad i ett senare skede ska reformeras.  Sveriges bostadssökande har en riktigt tuff sits. Vad de behöver allra mest är ett brett politiskt handslag om friare hyressättning med sociala ambitioner som säkerställer ett permanent ökat byggande.

Stefan Svanström (KD)

Riksdagsledamot Stockholms stad

ARTIKELN HANDLAR OM