ÅSIKT

Vi måste samarbeta för att hjälpa tiggarna

Debattörerna: Insatser behövs både i EU och i Sveriges kommuner

Anna König Jerlmyr (M) Socialborgarråd i Stockholm och Anna Maria Corazza Bildt (M) kandidat till Europaparlamentet.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi är många som reagerar på att det sitter människor på våra gator och torg som tigger. I Sverige år 2014. De allra flesta är från Rumänien. Det handlar om människor som måste ut i Europa och tigga för att de inte kan försörja sig i sina hemländer.

Därför handlar det i grunden om att minska fattigdomen i länder som Rumänien, även om vi tar ansvar för tillfälligt socialt stöd när de är här.

Allas lika värde gäller för alla, oavsett deras ursprung.

Det vi upplever på våra gator är en historia av marginalisering och diskriminering som börjar redan i deras hemländer. Därför måste vi ta krafttag med en helhetsbild och samarbeta på både lokal och europeisk nivå, och också med frivilligorganisationer.

På EU-nivå jobbar vi för att varje land ska ta ansvar för sina medborgare och säkerställa att trygghets- och utbildningssystem fungerar och kommer alla till del.

Stockholms stad tar idag ett stort ansvar för att hjälpa dem som kommer till Sverige. Vi ger stöd till tillfälliga boenden, ger bidrag till dagverksamheter som erbjuder dusch, mat och kläder och vi ger stöd till Crossroads, som fungerar som en slags jobbförmedling.

Om en person är i behov av akut stöd ger vi hjälp med hemresa eller andra insatser.

Vi har gjort insatser på EU-nivå för att underlätta integreringen. Genom nya EU-ramverk för romernas integration, slår vi fast att alla EU-länder ska vidta konkreta åtgärder för att möjligheterna till arbete, utbildning, hälsovård och boende ska inkludera alla.

Vi moderater har varit drivande för det arbetet i Europaparlamentet.

De EU-medel som är viktiga för marginaliserade grupper i EU idag används inte fullt ut och det är samtidigt svårt att bedöma om pengarna gör nytta.

Därför har vi nu ställt en fråga till EU-kommissionen för att ta reda på varför bara en del används, och för att säkerställa att pengarna används på ett mer effektivt och transparent sätt i tiggarnas hemländer.

Det är också viktigt med utbyte kring fungerande, genomförda exempel och öka tiggarnas egen delaktighet i processen: att hjälpa familjerna att hjälpa sig själva för att bryta utanförskapet i deras hemländer.

Vi har också ökat samarbetet för att motverka människohandel, utnyttjande av barn, påtvingat tiggeri för flickor och pojkar. Det handlar mycket om att barnen ska få vara barn och gå i skolan. Att öka läs- och skrivkunnigheten hos de rumänska barnen kommer att vara viktigt för att förbättra integrationen för kommande generationer och på sikt minska fattigdomen.

Huvudansvaret ligger hos myndigheterna i människors hemländer. Vi jobbar långsiktigt för att minska de ekonomiska klyftorna och minimera behovet av att lämna sitt land och komma till Sverige av den anledningen.

Den kortsiktiga lösningen är inte att kommunerna anklagar EU för att inte arbeta för en lösning.

Vi i moderaterna samverkar i stället i Europaparlamentet med Stockholms stad och andra kommuner. De lokala myndigheterna kan göra en del för att öka tryggheten. Stockholm stad har till exempel gjort mycket för att åtgärda omedelbara behov där Stockholm har tagit ett större ansvar än någon annan stad i Europa när det rör utsatta EU-medborgare.

Vi stödjer inte argument om att tiggare kommer hit bara för att utnyttja vårt sociala försäkringssystem.

Lösningen på problemet med att fattiga människor kommer till Sverige och tigger är inte heller att stänga våra gränser. Vi vinner inget på detta. Sverige är som land beroende av att människor flyttar hit, och av de öppna gränserna inom EU. Den fria rörligheten är en tillgång för alla och en av EU:s viktigaste grundstenar.

Utmaningarna kom inte över en natt, och vi kommer inte att lösa dem över en natt.

Vi måste skicka ett tydligt budskap mot diskriminering och intolerans, speciellt nu i kristider när sårbara grupper lätt blir till syndabockar för populistiska tongångar.

Vi fortsätter vårt arbete i Europaparlamentet och Stockholm Stad för att allas rättigheter och värdighet respekteras och för att levnadsvillkor ska förbättras i Sverige och hela Europa.

Där samarbete på alla nivåer är nyckeln till en förbättrad situation för de fattiga EU-medborgare som idag tigger på våra gator.

Anna Maria Corazza Bildt

Anna König Jerlmyr

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Anna Maria Corazza Bildt, Kandidat till Europaparlamentet (M).

Anna König Jerlmyr, Socialborgarråd (M).