ÅSIKT

(S)torhetsdagarna är förbi, Löfven

Debattörerna (M): Frågorna som S-ledaren borde svara på i sitt 1 maj-tal i dag

Stefan Löfven borde svara på frågor om bland annat jobben och skolan i sitt 1 maj-tal, menar Anna Kinberg Batra (M) och Tomas Tobé (M).
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Idag ger sig Socialdemokraterna ut för sina traditionella 1 maj-tåg. Det som en gång i tiden var en rörelse som samlades kring arbetets värde och framtidstro är idag ett tillbakablickande, oförberett parti vars storhetsdagar är förbi. Verkligheten har sprungit förbi Socialdemokraterna. På punkt efter punkt ser vi hur de vill återanvända politik som redan testats och dömts ut istället för att förnya sig.

I dagens 1 maj-tal behöver Stefan Löfven svara på varför Sverige ska lösa framtidens utmaningar med gårdagens politik.

Skyddsvallarna.

Frånvaron av skyddsvallar och en ekonomisk politik som höll ihop banade väg för 90-talskrisen som skakade den svenska ekonomin i grunden, med omkring en halv miljon färre i arbete. För att rusta Sverige inför framtida kriser arbetades ett finanspolitiskt ramverk fram med ett överskottsmål som bärande princip.

Trots behovet av skyddsvallar vägrar Stefan Löfven att ge besked om hur den ekonomiska politiken ska gå ihop.

Det kommer inga besked om hur och när överskottsmålet ska uppnås, hur utgiftslöftena ska finansieras fullt ut eller hur han ställer sig till Miljöpartiets och Vänsterpartiets utgiftsdrivande kravlistor.

Jobben.

Grunden i socialdemokraternas politik är fortsatt skattehöjningar på jobb och tillväxt som ska finansiera kraftiga bidragsutbyggnader för dem som inte arbetar. En politik där grundinställningen är att alla jobb inte behövs riskerar att föra Sverige tillbaka till tidigt 2000-tal, då Sverige, trots högkonjunktur, inte förmådde skapa fler nya jobb än de som försvann.

Beräkningar visar att den politik Socialdemokraterna presenterat hotar omkring 80 000 svenskars arbete.

Utanförskapet.

Under Socialdemokraternas sista mandatperiod mellan 2002 fram till 2006 förtidspensionerades omkring 300 000 svenskar, trots god konjunktur. Istället för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden med reformer för fler i arbete så lyftes människor ut ur arbetskraften och in i ett ökande utanförskap.

När Stefan Löfven nu vill gå till val på samma politik väcks farhågorna att Socialdemokraterna återigen kommer att försöka nå sitt arbetslöshetsmål genom att driva ut människor ur arbetskraften. Deras 90-dagarsgaranti döms ut av exempelvis IFAU för att den snarare riskerar att låsa in unga i åtgärder än hjälpa dem in på arbetsmarknaden.

Skolan.

Nyligen beslutade Socialdemokraternas största distrikt att möjlighet att välja skola ska tas bort. Detta leder inte till den ökning i kvalitet och kunskapsfokus som skolan behöver.

Stefan Löfven har konsekvent vägrat kommentera att de rödgröna partierna är djupt splittrade i synen på skolan. Nu fortsätter tystnaden även när splittringen blir uppenbar i hans eget parti.

Möjligheten att få välja skola själv har genomsyrat svensk skolpolitik sedan tidigt 90-tal. Kunskapslinjen i skolan behöver fortsätta stärkas, men det görs knappast av en återgång till 70- eller 80-talet där elever med särskilda behov inte kunde välja skola.

Socialdemokraterna väljer att drömma sig tillbaka till en tid som varit. Deras ovilja att förnya sin politik riskerar att föra Sverige tillbaka till en tid då ekonomin saknade skyddsvallar mot kommande kriser, där utanförskap och arbetslöshetsmål löstes genom förtidspensioneringar och där skolan varken förmådde att förmedla kunskap eller möta alla elevers behov. En politik inte värdigt ett arbetarparti.

Hur en återgång till detta skulle möta Sveriges framtidsutmaningar behöver Stefan Löfven 1 maj-tala om idag.

Nya Moderaterna har gjort en resa där vi förnyat vår politik utifrån de samhällsproblem vi ser idag. I den förnyelsen innebär också att ständigt granska vår egen politik utifrån de samhällsutmaningar vi ser i framtiden. Det är därför vi är Sveriges arbetarparti.

Anna Kinberg Batra (M)

Tomas Tobé (M)

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Anna Kinberg Batra (M), 44, Stockholm.

Gruppledare i riksdagen och ordförande för finansutskottet.

Tomas Tobé (M), 36, Gävle.

Ordförande för utbildningsutskottet.