ÅSIKT

Kortare arbetsdag är en kvinnofälla

Hillevi Engström (M): Kvinnorna får betala för MP:s siestapolitik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet har dammat av och presenterat en skuggbudget som liknar den de presenterade 2010. Förutom skattehöjningar på jobb och tillväxt föreslår de sju timmars arbetsdag.

En feministisk budget kan inte innehålla förkortad arbetsdag. Sveriges kvinnor är smartare än så, vi förstår att någon måste betala för Miljöpartiets siestapolitik.

Att få jobba mindre men behålla full lön låter lockande men förslaget har ett högt pris och tål inte granskning. En förkortad arbetsdag är negativt av flera skäl. Med färre arbetade timmar till samma lön sjunker ett företags produktion eller antalet utförda tjänster samtidigt som kostnaderna finns kvar. Det minskar utrymmet för högre löner, möjligheten att kunna erbjuda heltid, höja kvaliteten eller utveckla verksamheten. Det är inte bra för jobben.

När de arbetade timmarna blir färre måste arbetsgivare anställa fler för att kunna till exempel tillverka eller utföra lika många tjänster som tidigare. Det leder till ökade kostnader och den som får stå för notan är antingen de anställda som får sänka sin lön eller de som köper en vara eller tjänst till ett högre pris. Det är fel väg att.

En egen inkomst som går att försörja sig själv på är grunden för ett jämställt samhälle.

I dag tjänar kvinnor 3,6 miljoner kronor mindre än män under en livstid. Miljöpartiets politik cementerar och förvärrar skillnaderna mellan kvinnor och män i stället för att jämna ut dem. En förkortad arbetsdag är en kvinnofälla.

Alliansregeringen har målmedvetet jobbat för att stärka drivkrafterna för arbete. I dag behåller en sjuksköterska ungefär en extra månadslön om året. Vår politik har stöttat människor med små och medelstora inkomster, ofta kvinnor.

Redan i dag arbetar mången deltid på grund av att arbetsgivarna inte klarar kostnaden för fler heltidsanställda. Med ökade kostnader på arbete kommer detta att öka ytterligare och kvinnor blir lidande. Många upplever stress på jobbet eftersom det alltid finns uppgifter att göra.

Om Miljöpartiets politik är att lika mycket arbete ska genomföras men på ännu kortare tid kommer stressen och sjukfrånvaron bland kvinnor att öka ytterligare.

Vi vill förbättra arbetsmiljön och villkoren så att fler kvinnor kan arbeta heltid.

250 000 fler människor stiger upp på morgonen och går till jobbet jämfört med 2006. Vi ska bli ännu fler för det är då, när så många som möjligt arbetar, som vi tillsammans bidrar till ett ännu bättre Sverige. Vi vill fortsätta jobba för att jobben ska bli fler och jämställdheten ska öka.

Kvinnor utför redan i dag större delen av det obetalda arbetet i hemmet och med mindre tid på jobbet kan klyftorna späs på ytterligare.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men det finns mycket kvar att göra. Miljöpartiets svar på Sveriges utmaningar är oseriös. Vid valet den 14 september står vi inför ett vägval. Miljöpartiet är trötta och vill arbeta mindre.

Alliansen vill fortsätta sudda ut skillnaderna mellan kvinnor och män genom att skapa fler och bättre jobb som bygger Sverige för framtiden.

Hillevi Engström

FAKTA

DEBATTEN

Hillevi Engström, 51, Värmdö. Biståndsminister och Moderaternas talesperson i jämställdhetsfrågor.

DEBATTÖREN

Miljöpartiet vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka. Det skulle ge minska produktivitet vilket i sin tur leder till minskat löneutrymme och svårare att få heltid – vilket främst skulle drabba kvinnor, skriver Moderaternas talesperson i jämställdhetsfrågor.