ÅSIKT

FOI:s agerande måste utredas

Socialdemokraterna: Vi vill ha en översyn gällande anslagen till myndigheten

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För drygt två år sedan briserade den så kallade Saudiaffären. Redan från första dagen följde den ena märkliga turen och avledningsmanövern på den andra. Oredan var stor och till sist tvingades försvarsminister Tolgfors gå.

Nu har nästa affär kommit fram i ljuset, även denna med FOI och en diktatur i huvudrollerna. Även om frågetecknen är många framstår ett faktum alltför tydligt: Det är uppenbart att det finns stora brister antingen i regelverket eller i hur det efterlevs. Återigen skyller alla inblandade ifrån sig. Ingen tycks veta något, ingen gör något. Vem är beredd att ta ansvar?

Vi socialdemokrater har krävt att frågan utreds och presenterat konkreta förslag för att få regelverk och anslag att gå hand i hand men regeringen är tyst och passiv. Vi har inte fått något svar.

Redan 2012 sade vi socialdemokrater att det system som finns för att finansiera FOI bör ses över. Det är inte okomplicerat att försvarsrelaterade institutioner också agerar på en öppen kommersiell marknad. Just därför måste vi vara öppna för att se dessa komplikationer och hantera dem.

Men regeringen tycks inte vilja se problemet. Utrikesministern är tvärtom tydlig med att han ingenting vet om de tre regeringsbeslut som är relaterade till Saudiarabien och FOI. När det gäller den nu aktuella affären om samarbetet med Kina vet försvarsministern ingenting. Ministern är uppenbart obekväm när hon redogör för detta i media.

FOI är en myndighet med högt specialiserad kompetens, viktig för Sverige och viktig för svenskt försvar. Frågan regeringen – och vi andra partier – måste ställa oss är om den höga graden av uppdragsfinansiering kan leda till att FOI tvingas ut i gråzoner. Vi måste vidare fråga oss hur vi på bästa sätt kan se till att anslag, uppdragsfinansiering och regelverk samspelar och skapar en mer rimlig situation.

FOI känner sig uppenbarligen manat att söka samarbete och knyta kontakter med länder av så olämplig karaktär att man inte kan hantera dessa öppet. Regeringen säger sig gång efter annan vara oinformerad. Det är allvarligt. Har regeringen inte klarat av att ta ett grepp om situationen eller har man inte velat?

Självklart måste FOI:s agerande utredas och Socialdemokraterna vill se alla kort på bordet.

Det kan dock inte stanna enbart vid en översyn. Någonstans har omdömet brustit och det måste säkerställas att så inte händer igen. Vi har därför sagt att vi vill kalla såväl ansvariga ministrar som generaldirektören för FOI till utrikes- och försvarsutskotten för att få klarhet i den här affären.

Vi kommer också att ta initiativ till att det görs en översyn gällande anslagen till FOI för att säkerställa att ett gott regelverk finns på plats liksom rimliga ramar för verksamhet, forskning och externa kontakter.

FOI:s agerande måste uppenbart utredas. Hur kunde en sådan här situation uppstå? Finns det fler affärer som väntar på avslöjande? Trots KU-granskning, medial skandal och en ministeravgång har tydligen verksamheten fortgått.

Det räcker inte med en minister som samtalar med generaldirektören. Enström blev försvarsminister som en följd av Saudiaffären. Det borde varit en självklarhet att börja den nya tjänsten med att säkerställa att myndigheter och andra institutioner inte fortsätter arbeta på det sättet. Varför har inte Enström agerat tidigare?

Det duger inte heller med en utrikesminister som inget vet och inget gör. Denna verksamhet har direkt bäring på Sveriges relationer till andra länder. Det borde intressera en utrikesminister.

Urban Ahlin

Utrikespolitisk talesperson (S)

Peter Hultqvist

Försvarspolitisk talesperson (S)