ÅSIKT

Stoppa övervåldet inom psykiatrin

RSMH: Förbjud att självskadande kvinnor vårdas inom rättspsykiatrin

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Privat
Jimmie Trevett.

Kvällens ”Uppdrag Granskning” (24/9) visar hur unga kvinnor som skadar sig själva tvångsvårdas inom rättspsykiatrin, ofta på samma avdelningar som mördare och våldtäktsmän. Det är inte första gången vi ser detta hända. Redan 2009 uppmärksammades samma sak i medier. Då gick socialministern Göran Hägglund ut och lovade förbättring och flera projekt drogs i gång i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) regi, både för att minska tvånget och för att förbättra för personer med självskadebeteende.

Nu har det gått fem år, men skandalen fortlöper. Det är tragiskt och minst sagt upprörande. Särskilt eftersom vi i dag har kunskap om hur personer med självskadebeteende kan få rätt vård. Tvång är inte rätt väg att gå. All beprövad forskning visar att ett övermått av tvång snarare triggar igång ytterligare självskadebeteende. Det hjälper inte i grunden att låsa in dessa personer för att förhindra dem att skada sig. Att hålla fast dem och lägga dem i bälte kommer i sig aldrig leda till långsiktiga förbättringar av psykisk hälsa. Snarare leder dessa tvångsåtgärder till att patienten bara mår sämre och självskadebeteendet trappas upp tills det är nästintill omöjligt att återfinna de underliggande problem personen har.

Precis som ”Uppdrag Granskning” visar går det faktiskt utmärkt att skada sig själv även inom rättspsykiatrin. Programmets Anna berättar till och med om att hon lärde sig nya sätt av de andra patienterna. Det var först när hon kom därifrån, till en öppen avdelning, som hon slutade att göra sig själv illa.

Att låsa in personer med självskadebeteende och att bälta dem är inte att ge god vård. Det är emot all beprövad vetenskap och Sverige kritiserades senast i våras av FN för att unga med psykiska funktionsnedsättningar utsätts för ”ofrivilliga behandlingar (…) särskilt bältar och remmar”. I stället behöver dessa personer hjälp med den bakomliggande psykiska ohälsan som är grunden till att de skadar sig själva.

SKL känner till detta. Under de senaste fem åren har de genomfört en rad projekt för att psykiatrin ska ändra inställning till personer med självskadebeteenden, men projekten har varit frivilliga. Och vad blev resultatet? I ”Uppdrag granskning” får vi se att chefen inom psykiatrin i Växjö inte känner till att det är olagligt att tvinga någon att ha gipsade armar, trots att det står tydligt i lagen att endast bältning och avskiljning är lagliga tvångsåtgärder. Vi får se självskadande kvinnor så unga som 16 år fortfarande tvångsvårdas med dömda våldtäktsmän och mördare.

Resultatet av SKL:s satsningar har uppenbarligen inte slagit igenom i psykiatrin. Det behövs förbud. Det behövs också långsiktiga resurser för att utbilda personalen inom psykiatrin, så att de får kunskap om hur personer med psykisk ohälsa kan bemötas utan att använda våld. Inblicken i psykiatrins slutna världar behöver även bli betydligt bättre.

Alliansregeringen drev igenom att psykiatrilagstiftningen skulle skrivas om. Men ingenstans i utredningen till den nya lagen står det om ett förbud mot att vårda barn inom rättspsykiatrin, något som bland andra Barnombudsmannen har uppmärksammat. I stället tycks utredningen snarare andas ökat tvång.

Vi uppmanar den nya regeringen, vilken den än blir, att göra ett bättre jobb.

Övervåldet inom psykiatrin måste upphöra.

Jimmie Trevett,

Förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH