ÅSIKT

Arbetslinjen stärks av mer jämställdhet

Bodil Sidén, Muf: Fler kvinnor måste arbeta mer

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Modern politiks svar på Greta Garbo, ABBA eller Zlatan är arbetslinjen – en politisk superstjärna. Över 350 000 nya jobb mellan 2006 och 2014, över 200 000 färre människor i utanförskap och sänkt statsskuld som enda land i EU trots djup ekonomisk kris. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Stefan Löfvens vänsterregering kommer sannolikt nedmontera arbetslinjen. Utanförskapet riskerar att öka och reformer rullas tillbaka. Jobbpolitiken tar en politisk paus till nästa val. Därför är Moderaternas viktigaste uppgift till 2018 att fylla arbetslinjen med politiskt innehåll.

En modernisering av arbetslinjen förutsätter en modernisering av jämställdhetspolitiken. Jämnare ansvarsfördelning i hemmet, fler kvinnor som jobbar mer och en bättre fungerande barnomsorg skulle ge fler arbetade timmar. Precis som Moderaterna genom Nya Moderaterna vågade ifrågasätta gamla sanningar om fördelningspolitik och den svenska modellen är det nu dags att göra detsamma i jämställdhetspolitiken.

Sverige har bland Europas högsta sysselsättningsgrad. Vår sysselsättningsgrad bland kvinnor är också imponerande hög, dock fem procentenheter lägre än bland män. Av såväl tillväxtsskäl som jämställdhetsskäl är det viktigt att ha som mål att kvinnor och män ska arbeta lika mycket. Om kvinnor skulle jobba lika mycket som män i Sverige skulle BNP öka med 10-15 procent. Dessutom skulle den ökade egenmakten vara positiv för jämställdhetsutvecklingen. Det är en framtidsmöjlighet.

Men då krävs rätt förutsättningar. Enligt SCB tar kvinnor i Sverige ut 75 procent av föräldraledigheten och detsamma gäller vård av barn-dagarna. Dessutom ägnar kvinnor totalt nästan en arbetsdag i veckan mer åt det obetalda hemarbetet än män. Jämställdhet hemma är en förutsättning för jämställdhet i arbetslivet.

Med följande tre förslag bör Moderaterna förstärka arbetslinjen:

1. Individualiserad föräldraförsäkring. Uttaget av föräldraledigheten i Sverige är för snedfördelat för ett modernt samhälle. Få gånger har ett samhällsproblem varit så tydligt med en sådan självklar lösning tillgänglig. De flesta försäkringssystem baseras på individbasis. Det står varje människa fritt att välja att arbeta mindre och vara hemma med sina barn mer, men det är orättvist att vissa människor får längre ersättning för att vara hemma med sina barn än andra. Moderaterna bör verka för en individualisering av föräldraförsäkringen.

2. Utveckla nattis. I dag arbetar många av samhällets hjältar på oregelbunden och obekväm arbetstid. En viktig pusselbit i en modern arbetsmarknad är att få människors arbetsliv och familjeliv att hänga ihop bättre. Den utbyggda föräldraförsäkringen, införandet av särbeskattning och utvecklingen av den offentliga barnomsorgen var viktig på 70-talet och ledde till en dramatisk ökning av kvinnors arbetskraftsdeltagande. En utveckling av nattis borde vara vårt svar på dagens omsorgsutmaningar.

3. Förstärkt jobbskatteavdrag för små inkomster. Många kvinnor jobbar i offentlig sektor, är ensamstående eller lever på små inkomster. Genom ett förstärkt jobbskatteavdrag för människor med små inkomster ökar drivkrafterna att arbeta. En stor jämställdhetsreform.

En viktig del i arbetslinjen är att fler kvinnor behöver arbeta mer. Det kräver bättre förutsättningar för delat ansvar över hemarbetet och föräldraskapet. Med en individualiserad föräldraförsäkring, utveckling av nattis och ett förstärkt jobbskatteavdrag för de med små inkomster hittar Moderaterna den borttappade pusselbiten i arbetslinjen.

Bodil Sidén,

andra vice förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

ARTIKELN HANDLAR OM