ÅSIKT

Populistiska förslag från Folkpartiet

Cuf och Grön ungdom: Oroväckande att partiet vill göra migrationsdebatten mindre liberal

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folkpartiet utlovar i dag en effektivare integrationspolitik samt fortsatt öppenhet. Dessvärre är åtgärderna som föreslås varken bra för integrationen eller flyktingars situation.

Vi i Grön Ungdom och Centerpartiets ungdomsförbund vänder oss starkt emot den populism Folkpartiets utspel signalerar. Vi vill i stället att integrationsdebatten framöver handlar om just integration – inte om hur det ska bli svårare att komma till Sverige.

Världen brinner på många håll och vi har inte haft så många flyktingar globalt sett sedan andra världskriget. Bara kriget i Syrien har till exempel skördat över 200 000 liv, varav ungefär 20 000 var barn. Krig splittrar, förstör och förgör, familjer slits isär och människor tvingas lämna hem, jobb och vänner för att försöka starta ett liv någon annanstans. Det är uppenbart att Sverige måste ta ansvar för och hjälpa de människor som flyr.

Det räcker inte heller med att låta människor komma hit – vi måste också ge dem möjlighet att bygga upp sina liv på nytt. Tyvärr bidrar få av Folkpartiets förslag till det.

Ett av förslagen är att tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara standard i alla fall, och övergå till permanenta (PUT) antingen när personen i fråga fått ett jobb eller efter tre år om skyddsbehovet fortfarande kvarstår. Medan vi absolut anser att alla som får ett jobb i Sverige också ska få stanna, är det viktigt att inte blanda ihop det med asylrätten. Dessutom skulle förslaget främst leda till ökad byråkrati. I dag ges PUT till dem som flyr från Syrien, ett land som vi med stor säkerhet kan säga inte kommer vara fritt från krig inom de närmsta tre åren. Varför då skapa en dubbel prövning, mer ovisshet och mer administration?

Även vad gäller förslaget om försörjningskrav för anhöriginvandring är vi mycket tveksamma till hur det skulle förbättra integrationen. En människa som går och oroar sig för sin närmaste familj har lite tid och energi över till att sätta sig in i ett nytt samhälle. Att Folkpartiet medvetet vill försämra möjligheterna för familjer på flykt att förenas är chockerande.

Därtill har det gamla kravet om språktest för att få medborgarskap från 2002 dammats av och nylanserats. Bara för att det har gått tretton år sen sist har det dock inte blivit bättre. Att villkora medborgerliga fri- och rättigheter med om man till exempel kan skilja mellan subjekt och objekt är både ett dåligt sätt att mäta om en person behärskar ett språk samt bidrar till ett märkligt spel där skicklighet i språk blir kriterium för medborgarskap.

Gemensamt för dessa tre förslag är att migrationspolitiken används som verktyg för att skapa incitament för integration, snarare än att politiken för företagande, arbetsmarknad och utbildning förbättras. Det är oroväckande att Folkpartiet väljer att lansera så många förslag som bara kan tolkas som ett försök att göra migrationspolitiken mindre liberal, när det är på andra områden systemet brister.

Fokus borde självklart istället ligga på att skapa tidiga insatser för att människor ska kunna etablera sig i samhället. Undervisning i svenska och samhällskunskap direkt under asylsökningsprocessen, ett arbetsförmedlingssystem som bättre kan hjälpa nyanlända att få jobb, snabbare validering av utbildning och lättare regler för småföretag så de kan skapa fler jobb är några exempel på åtgärder som faktiskt skulle förbättra integrationen.

Grön Ungdom och Centerpartiets Ungdomsförbund är knappast överens om alla integrationspolitiska förslag som finns, men vi är eniga om att vi vill se integrationsdebatten handla om just integration, och inte hur man kan begränsa antalet människor som kommer hit.

Magda Rasmusson,

språkrör, Grön ungdom

Hanna Wagenius,

ordförande Cuf

ARTIKELN HANDLAR OM