ÅSIKT

Vi vill inte alls splittra familjer

Replik från folkpartister om integrationsförslag

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är en tillgång för Sverige att människor väljer att bygga sin framtid här. Men det är ett problem att det tar för lång tid för nyanlända att få ett arbete. Reformer som rut-avdrag och sänkt restaurangmoms har bidragit till att 200 000 fler utrikes födda har ett jobb i dag än 2006. Men vi behöver göra mer.

Människor ska ha rätt till en rättssäker och individuell prövning av sitt asylskäl. Samhället ska ha höga förväntningar på att människor hittar arbete och lär sig svenska. Arbetsmarknaden behöver reformeras med fler och enklare vägar in och där enkla jobb som inte kräver formella kunskaper och färdigheter kan bli fler.

Magda Rasmusson (MP) och Hanna Wagenius (C) misstolkar – medvetet eller omedvetet – våra integrationsförslag och påstår att det kommer att leda till att familjer splittras. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Vårt förslag handlar om att införa ett försörjningskrav vid anhöriginvandring för nyetablerade relationer, alltså när man vill ha hit en person som man inte var sambo eller gift med innan man kom till Sverige, en grupp som motsvarar hälften av alla anhöriginvandrare. Påståendet att ”familjer splittras” är därför taget ur luften.

Vårt förslag innebär att anhöriginvandring blir möjligt först när den person som bor i Sverige uppfyller försörjningskravet i form av regelbunden inkomst och en bostad. Det ökar drivkraften att snabbt skaffa sig ett jobb för den som vill ta hit sin nya anhörige och innebär att den anhörige kommer till Sverige först när arbete och boende är ordnat. Det underlättar vägen in i det svenska samhället.

Tyvärr präglas debatten om invandring och integration av ängslighet, där debattörer är snabba med att sätta etiketter på varandra. Det löser inga problem. Vi kommer att fortsätta fördjupa integrationspolitiken, utvärdera om den förda politiken har nått önskvärd effekt och presentera förslag utan att ängsligt snegla på vad andra tycker.

Mats Persson, FP

Robert Hannah, FP

Gulan Avci, FP

ARTIKELN HANDLAR OM