ÅSIKT

Sommarlovet – värsta tiden för utsatta barn

Riksdagledamöter (S): Socialtjänstlagen måste ses över

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Situationen i socialtjänsten är hårt ansträngd i många kommuner, särskilt inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det är allvarligt – som ytterst ansvarig för barns skydd och stöd ska socialtjänsten säkerställa att alla barn får en trygg och säker uppväxt.

Det ökande trycket, tillsammans med bristen på introduktion av nyutexaminerade och stora personalomsättningar, leder till en oerhört pressad situation där allt fler klienter tvingas konkurrera om socialtjänstens kompetens, behandlingsinsatser, tid och pengar. Det riskerar att gå ut över de barn som behöver samhällets stöd och hjälp allra mest. Det krävs nu krafttag om vi ska säkerställa att inte fler barn ska behöva dö som 8-åriga Yara gjorde för precis ett år sen.

Vanvårdsutredningen från 2011, om de övergrepp som barn utsattes för i samhällets vård, visade på mycket skämmande brister.

Har vi då lärt oss tillräckligt av denna utredning? Är vi säkra på att alla utsatta barn i dag ges det bästa skydd, omtanke och livschanser vårt samhälle kan ge? Vårt svar är nej.

I Upprättelseutredningen, också från 2011, konstateras att så många som 246 barn utsatts för övergrepp i samhällets vård under åren 2008-2009. Under de senaste åren har det dessutom försvunnit nästan 2000 ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Bara förra året var det 347 barn som försvann och misstankar finns att en del av dem utnyttjas i människohandel.

Orosanmälningar från lärare, förskolepersonal, grannar eller andra vuxna som anmäler att det finns risk för att ett barn far illa ökar kraftigt i många kommuner. Statistiken är bristfällig, men år 2012 rörde det sig minst om 140 000 anmälningar.

Ett barns situation kan anmälas av flera personer, å andra sidan finns det förmodligen ett mörkertal där allt inte anmäls.

Socialtjänsterna berättar vid våra besök att de socialsekreterare som jobbar med de utsatta barnen många gånger har den svåraste och mest pressade arbetssituationen. I en kommun framkom det att socialsekreterarna hade dubbelt så många barn på sitt ansvar vad gäller utredning och uppföljning mot vad som anses rimligt.

Många av dem vaknar på nätterna stela och kallsvettiga i oron över att de missat något viktigt under arbetsdagen. Ett misstag kan i värsta fall leda till förödande konsekvenser för ett barn.

Omkring 30 000 barn – vilket motsvarar i genomsnitt ett barn i varje klass – är omhändertagna/placerade av socialtjänsten vid något tillfälle under ett år. Vi ser i dag stora brister i systemet. Bo Vinnerljung, forskare och professor i socialarbete som jobbat med frågorna påpekar att ingen för dessa barns talan. De själva, och många gånger också deras föräldrar, är för sköra och svaga.

Det är därför av största vikt att vi som, av väljarna, fått ett politiskt förtroendeuppdrag nu tar krafttag för att säkerställa att samhället gör allt som är möjligt att göra för dessa barn. Vi vet att den nya barnministern Åsa Regner prioriterar frågorna och har startat ett arbete kring detta. Vi menar dock att det är på sin plats att göra en översyn av hela socialtjänstlagen.

Men situationen är akut. Därför vill vi här och nu uppmana våra kollegor med politiska uppdrag i alla landets kommuner att agera. Att kommunstyrelser runt om i Sverige innan sommaren säkerställer att socialtjänsten fungerar på ett bra sätt. I de fall det visar sig finnas brister bör dessa åtgärdas. De barn som är mest utsatta är också de som lider svårast när samhället tar sommarlov.

Att dessa barn ges trygghet, omsorg och möjligheter till ett bra liv är alla politikers ansvar oavsett vilket parti vi företräder.

Hans Hoff

Yasmine Larsson

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Hans Hoff (S) och Yasmine Larsson (S), ledamöter i riksdagens socialutskott.

DEBATTEN

För ett år sedan hittades 8-åriga Yara mördad i en lägenhet i Karlskrona. Socialtjänsten har fått hård kritik för att inte ha reagerat trots flera varningssignaler. Dagens debattörer uppmanar nu landets kommuner att agera inför sommaren. Brister måste åtgärdas – och barnministern Åsa Regner bör se över hela socialtjänstlagen.