ÅSIKT

Regeringens reformer går i rekordlåg takt

Jessica Polfjärd (M): I dag röstar riksdagen igenom Alliansens 100:e tillkännagivande

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Jessica Polfjärd (M).

I dag röstar riksdagen igenom Alliansens hundrade tillkännagivande sen i höstas. En historiskt hög siffra. Ett tillkännagivande är ett uppdrag från riksdagen, som regeringen bör fullfölja.

Samtidigt har regeringen Löfven det lägsta reformtempot sedan 1990-talet. Vi varnade redan före valet för regeringens oförberedda och skadliga politik. Trots samhällsutmaningar är vänsterregeringen handlingsförlamad. Alliansen ser de behov Sverige står inför och driver genom förslag efter förslag i riksdagen.

Sällan har vi sett en så illa förberedd och trög start som för Stefan Löfven. Bristen på genomförbara förslag gör att regeringen tvekar och förhalar beslut om nödvändiga reformer. Riksdagens utredningstjänst (RUT) har mätt de nytillträdda regeringarnas reformtempo sedan 1990-talet och sammanställt antalet initiativ som regeringarna tagit i form av propositioner, utredningar samt tilläggsdirektiv.

På alla punkter och gällande alla mätperioder så ligger regeringen Löfven i den absoluta botten med endast halva reformtakten jämfört med när Alliansen hade makten.

Regeringen saknar kraft och idéer att styra landet. Vi fortsätter därför att lägga fram förslag för att stärka Sverige. Genom att bedriva en stark och aktiv opposition så har vi drivit igenom över hundra uppdrag i form av tillkännagivanden från riksdagen. Detta kan jämföras med alliansregeringens första år i regeringsställning då regeringen fick tio tillkännagivanden av riksdagen.

Alliansens förslag är framtidsinriktade och gör Sverige starkare. Uppmaningarna till regeringen har bland annat inneburit att man ska tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över överskottsmålet och fullfölja den viktiga översyn av Arbetsförmedlingen som Löfven ville lägga ner.

Istället för att presentera reformer för att stärka Sverige har Löfvens regering satsat på att bryta löften. Bland annat stoppades Förbifart Stockholm, trots att en frysning av bygget kostar flera miljoner om dagen och trots att S innan valet sa att förbifarten skulle byggas. Alliansen har därför uppmanat regeringen att sätta igång arbetet igen.

Det första riksdagsåret har snart gått och regeringen visar upp ett nedslående resultat. Löften om lösningar på samhällsproblem har inte infriats. Inga förslag för jobb eller företagande har presenterats och regeringspartierna fortsätter att gå i otakt med varandra. På Sveriges bekostnad.

Moderaterna och Alliansen söker nu ett ökat väljarstöd för att byta riktning för Sverige där siktet är inställt på 2018. Detta är en spännande tid för Nya Moderaterna. Vi utvecklar vår politik på bred front och förbereder oss tillsammans med de andra allianspartierna för att säkra regeringsskifte efter nästa val. Vi kommer att genomföra den rivstart och de nödvändiga reformer som regeringen Löfven inte klarat. Sverige kan mer.

Jessica Polfjärd

Gruppledare Nya Moderaterna