ÅSIKT

Värnplikt behövs för att försvara vår frihet

Replik från Alexander Jönsson (SD) om värnplikten

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Alexander Jönsson (SD).

REPLIK. ”Värnplikt kränker vår frihet – och är omodern” skrev två medlemmar i Grön Ungdom här. Jag vill börja min replik med att ge Socialdemokraterna beröm för att ha lyft frågan om återinförande av allmän värnplikt. En utredning om detta är därför ett steg i rätt riktning.

Miljöpartiet har knappast hängt med i utvecklingen. Istället vill man endast förhålla sig till den värld som existerade runt år 2000. Medan de andra partierna börjat tänka om, fortsätter Miljöpartiet i sina gamla spår.

Sverigedemokraterna tror på en blandning mellan ett värnplikt- och yrkesförsvar. Huvudstyrkan av bemanningen kommer bestå av värnpliktiga, som kommer kallas in för repetitionsövningar. Samtidigt behövs en yrkeskår med piloter, tekniker och officerare.

Lidman och Olsson tar även upp sitt huvudargument att värnplikten inskränker ungdomarnas frihet. Jag utgår ifrån att detta är deras egentliga huvudargument. I grunden finns här inget motargument. Det är jobbigt att göra värnplikten. Det är jobbigt att försvara sitt land. Om nu Miljöpartiet inte vill försvara sin frihet får vi andra försvara den åt dem. Och för det behövs värnplikten.

Alexander Jönsson

Politiskt sekreterare (SD)

Stockholms stad