ÅSIKT

Bristerna i välfärden syns alltför väl

Replik från Vänsterpartiet om skattetrycket

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Daniel Sestrajcic, Vänsterpartiet.

REPLIK. Svenskt näringsliv verkar tro att svenskarna har synfel. Med sin artikel säger de sig vilja synliggöra att många betalar mer skatt än de tror. Vänsterpartiet tror inte att det är fel på svenskarnas syn. Tvärtom börjar vi se bättre och bättre vad det är som pågår; en överföring av resurser i fel riktning, från vanligt folk till de rika och från det gemensamma till någras alltmer svällande privata fickor.

Det saknas pengar till välfärden, personalen går på knä i vården, skolorna nedrustas medan 46 miljarder i skatt försvinner till skatteparadis varje år. Under den borgerliga regeringen sänktes skatten med 140 miljarder.

Jobbskatteavdragen motiverades med att de skulle leda till ökad konsumtion, men det var inte deltidsarbetande undersköterskor, eller sjuka och arbetslösa, som verkligen skulle behöva plus på kontot, som fick det. I stället har jobbskatteavdragen, vars egentliga syfte är att hålla lönerna nere, främst gynnat högavlönade män.

De skattesänkningar som faktiskt gått till låg- och medelinkomsttagare är också något vi själva får betala med högre arbetslöshet, sämre välfärd och försämringar i socialförsäkringarna. 

Vänsterpartiet anser att det är hög tid att beskatta efter bärkraft på ett tydligare sätt än i dag. Vi har bland annat föreslagit en minskning av ränteavdragen, som dessutom är riskabla för samhällsekonomin i och med den bolånekarusell som blivit följden. Vi vill också se en ökad kapitalbeskattning. Resurserna ska användas för att anställa människor i välfärden och göra nödvändiga investeringar i infrastruktur och fler hyresrätter. Det skapar jobb och svarar mot verkliga behov.

Daniel Sestrajcic

Skattepolitisk talesperson (V)