ÅSIKT

Det måste bli lönsamt att bygga hyresrätter

Sofia Fölster (M): M bör ställa sig bakom FP:s förslag om marknadshyror

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Riksdagen
Sofia Fölster (M).

DEBATT. Folkpartiet presenterade nyligen en rad förslag för fler bostäder, däribland fri hyressättning för nybyggnation utan bäst-före datum. Med den extrema bostadsbrist som råder i Sveriges storstäder är det helt rätt att ta bort stoppklossarna för nybyggnation.

Det är dags att även Moderaterna tar bostadsbristen på allvar och ställer sig bakom Folkpartiets förslag.

Bostadsbristen i Sveriges storstäder är i dag värre än på mycket länge. Boverket uppskattar att behovet är nästan dubbelt så stort som antalet påbörjade byggen per år. Icke oväntat drabbas unga och nyanlända hårdast. Utan en plånbok som matchar de höga kapitalinsatserna som krävs för att köpa en lägenhet eller kontakter för att gå runt kösystemet är valmöjligheterna få.

Bilden speglas av alarmerande rapporter från Bostadsförmedlingen. Bara i Stockholm står över en halv miljon människor i dag i bostadskön. Genomsnittstiden för att få en trea i ytterstaden utan presumtionshyra är tio år. I de mer attraktiva stadsdelarna i innerstan finns ingen estimerad kötid för att så få bostäder förmedlas. Illusionen att hyresregleringen skulle motverka segregation går helt upp i rök. I stället cementeras klyftorna mellan de som kan ta sig runt systemet och som tvingas sova svart på en soffa i tredje hand.

Problemet med bruksvärdesprincipen är att det inte lönar sig att bygga hyresrätter. Om hyran är förutbestämd och byggbolaget dessutom ska förhålla sig till de hundratals byggregler som finns för nyproduktion går kalkylen omöjligt ihop. Även regeringen har erkänt problematiken genom att föreslå skattesubventionerade bidrag till byggbolagen för att bygga hyresrätter.

Istället för att ytterligare detaljstyra symptomen av planekonomi är det dags att på allvar ta tag i problemet. Det måste bli lönsamt att bygga hyresrätter om vi inte vill se bostadsbristen övergå i en akut bostadskris. Då fri hyressättning är enda sättet att göra det lönsamt att bygga hyresrätter är detta en nödvändig reform. Eftersom förslaget är begränsat till nyproduktion behöver dessutom ingen befintlig hyresgäst oroa sig för höjningar.

Därutöver behövs ett omtag av alla de regler som fördyrar nybyggnation för att kunna bygga till lägre marknadshyror. Bullernormen måste ses över för att möjliggöra nya bostäder på fler platser än idag. Tiden mellan idé och inflyttning skulle kunna kortas genom att länsstyrelsen tas bort som överklagandeinstans och avgifter för överklagande införs. I själva verket behövs en översyn av hela regelbördan för byggnation där varje enskild regel prövas mot dess effekt på den totala byggkostnaden.

Vi Moderater har länge varit i framkant av politisk förnyelse. Bara det senaste halvåret har partiledningen presenterat över 100 nya förslag inom olika politiska områden. Det är hög tid att vi omprövar även bostadspolitiken om vi ska vara relevanta i debatten framöver. Vi behöver en politik som både möjliggör för billigt byggande och samtidigt skapar incitament för fler hyresrätter.

När bostadsbristen skriker efter modiga politiker är det inte lägre läge att försvara ett gammalt dysfunktionellt system. Istället behövs fler som tar de bostadslösas parti. Moderaterna bör därför omgående ställa sig bakom Folkpartiets förslag om fri hyressättning för nybyggnation.

Sofia Fölster

Riksdagsledamot (M)

distriktsordförande för MUF Stockholm