ÅSIKT

Nej, marknadshyror får inte i gång byggnadet

Replik från Hyresgästföreningen om marknadshyror

Foto: colorbox
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Så sprids återigen myten om att orsaken till att det byggs för få hyresrätter är den bristande lönsamheten och att marknadshyror är lösningen.

Statistik från IPD Svenskt bostadsindex visar att totalavkastningen för bostadsfastigheter under de senaste tolv åren legat på i snitt 7,6 procent per år. Bostäder är den fastighetstyp som gett bäst avkastning.

Enligt Svenska Bostadsfonden har bostadshyresfastigheter de senaste 25 åren haft en genomsnittlig årlig avkastning på 13,3 procent. Det är nivåer de flesta investerare bara kan drömma om. Dessutom skapar presumtionshyror goda förutsättningar att få den ekonomiska kalkylen att gå ihop vid nybyggnation.

Hyresgästföreningen har inför hyresförhandlingarna som nu inleds kartlagt bostadsbolagens ekonomi. Vi konstaterar att det förmodligen aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför stor samhällsekonomisk betydelse. Marknadshyror, oavsett form, skulle få stora konsekvenser.

Det enda som kan lösa dagens bostadsbrist är en aktiv politik över blockgränserna för att få fart på bostadsbyggandet. Bostadsfrågan måste ses som ett ansvar för hela samhället.

Man kan av ideologiska skäl förespråka marknadshyror. Men påstå inte att det ökar bostadsbyggandet när det inte finns ett enda belägg för att så är fallet.

Marie Linder,

förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Erik Elmgren

förhandlingschef, Hyresgästföreningen