Aftonbladet
Dagens namn: Linda
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör

Ghettosunda

Advokat Michael Niklasson: Satsa på de ideella krafter som redan verkar i Gottsunda

I lågor Under flera nätter under augusti och september har det varit mycket oroligt i Uppsalastadsdelen Gottsunda. Anlagda bränder, skadegörelse och misshandel har orsakat en ovanligt stor insats från såväl polis som från räddningstjänst. Här har en bil har körts upp mot en förskola sedan stuckits i brand.   I lågor Under flera nätter under augusti och september har det varit mycket oroligt i Uppsalastadsdelen Gottsunda. Anlagda bränder, skadegörelse och misshandel har orsakat en ovanligt stor insats från såväl polis som från räddningstjänst. Här har en bil har körts upp mot en förskola sedan stuckits i brand. Foto: Samuel Björk

Att vara ung i dag är svårare än på länge. Att vara ung i Gottsunda är en ännu större utmaning.

Människor förfäras och ondgör sig över ungdomarna i Ghettsunda som sprider våld och förödelse omkring sig.

Polisen attackerar med en våldsanvändning som inte har stöd i något regelverk och verkar tro att de hamnat i en krigszon i Gaza.

Detta klipp finns inte längre på aftonbladet.se, men prova gärna Aftonbladet TV.

Darko, 21: Så startade polisen bråken i Gottsunda

Ungdomarna filmade polisens insats.

Skribenter och människor i gemen redovisar än den ena än den andra orsaken till det som sker. Göteborg och Malmö har smittat av sig säger en del och skjuter problemet ifrån sig. Andra säger att folk, till följd av alltför lite mat och dryck, tappar besinningen under Ramadan. Många undrar var ligisternas föräldrar finns? Vad är det egentligen som händer i mitt älskade Gottsunda?

I stället för att döma de inblandade ungdomarna måste vi fundera över det samhälle vi alla varit med att bygga. I Gottsunda finns en tydlig gemenskap, men där finns också ett påtagligt utanförskap. Hopplösheten är synbar. Våra politiker har år efter år stillatigande accepterat situationen och i allra högsta grad inte bara bidragit till, utan faktiskt skapat, situationen i Gottsunda.Människor i närliggande , mer välmående, områden har skogen och friluftsområdet Gipen som skydd mot Gottsunda och bryr sig numera inte nämnvärt om vad som händer där. Redan på 70- och 80-talen visste den etniskt svenska allmänheten att Gottsunda skulle bli Ghettsunda. Då ondgjorde sig människor, utan verkan uppenbarligen, över bostadsbyggandet med stora höga komplex i anslutning till centrum och med hög inflyttning av etniska nysvenskar. Vi fick snabbt fram många bostäder och det berörde egentligen inte övriga eftersom de aldrig hade för avsikt att bo där. 

I dag får vi betala. Vi måste lösa segregationsproblemet. Våra politiker är snabba att förstå att det enklaste sättet är att integrera. Vi bygger hyreshus i villaområden och vi skövlar stora naturvärden för att kunna bygga bostadsrätter. Vi vill ha blandade boendeformer och kan vi bara få Ahmed, Ali och Muhammed att flytta till välmående villaområden så kommer allt att ordna sig.Många anser att språket är en nyckel till integration. Idag bedriver vi SFI för miljarder kronor. Tänk i stället tanken att ungdomarna i Gottsunda inte skulle behöva träna fotboll på betonghård åkermark utan i stället på fina anlagda gräsplaner eller konstgräs? Tänk tanken att vi hade en anlagd isbana i Gottsunda. Tänk tanken att de ideella idrottsföreningarna erbjöds att ta över delar av SFI. Omfördela. Idrottsrörelsen bedriver i dag ett aktivt integrationsarbete med språkutbildning som saknar motstycke i Sverige. Det är värt pengar. Vår idrottsrörelse är också bärare av goda normer och värderingar. Genom samvaro inom idrotten kan ungdomar lättare känna gemenskap och tillhörighet. Ge föreningarna ekonomiska resurser att bedriva fritidsverksamhet och stötta de ideella krafter som redan verkar på plats. Gottsunda Factory känns som en bra början, men det krävs mer. Mycket mer.

Anlagda bränder och kravaller kan inte försvaras men måste förstås utifrån sin bakgrund. Vet vi något om hur det är att leva i dessa killars situation? Kan vi förstå deras känslor? Att inte vara sedd måste rimligen vara förödande för självkänslan och frustrerande i största allmänhet. Kanske är det så att det till slut inte går att härbärgera mer i kroppen? När man sällan eller aldrig blivit bemött med kärleksfull respekt och hänsyn och inte fått lära sig samspel med andra människor på ett sunt och tillitsfullt sätt. Självkänsla. Självförtroende. Idrottsrörelsens skötebarn. Där börjar framtiden.Michael NiklassonFotnot: Gottsunda Factory är ett samarbetsprojekt mellan Företagarna Uppsala, Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun, Försäkringskassan och Uppsala föreningsråd.

Bloggat om stökiga förorter

  Svensson tror på satsningar mot ungdomsarbetslöshet, på skola och förskola, och mer uppsökande verksamhet: "Detta är bra åtgärder som kan verka förtroendeskapande, vilket är bra då förtroende skapar delaktighet, tro på samhället och ökat framtidshopp."  Blogghelvetet har sett problem i sin egen förort, och undrar hur det kan anses rasistiskt att stoppa en brottslig gärning: ”Kasta sten på brandmän måste väl vara ett brott?”

  Bloggande ex-ministern Thomas Bodström föreslår en kontaktpolis i varje skola: ”Poängen är att den första kontakten med polisen ska vara positiv”

    Mer om debatten på webben i Annas blogg .

SENASTE NYTT

Debatt

Visa fler
Om Aftonbladet