Aftonbladet
Dagens namn: David, Salomon
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Kontakta debattredaktionen
debatt@aftonbladet.se
Kristofer Forssblad Olsson, tf. debattredaktör
Petter Ovander, tf. bitr. debattredaktör

Socialbidraget måste höjas nu

Socialarbetare: Både barn och vuxna ska kunna leva på en anständig ekonomisk nivå

I våras försökte Aftonbladets fattigbloggare Jessica Ritzén leva på socialbidrag under en månad. Serien fick stort gensvar, inte minst från Sveriges fattiga.   I våras försökte Aftonbladets fattigbloggare Jessica Ritzén leva på socialbidrag under en månad. Serien fick stort gensvar, inte minst från Sveriges fattiga.

De är fattiga och får ingen ersättning från Försäkringskassan eller a-kassan. De har socialbidraget som enda möjlighet till försörjning under oöverskådlig tid.

De kallas nollklassade på fackspråk och de blir allt fler.

Nu kräver socialarbetare i Nyköping att riksdag och regering agerar.

Hur många människor i Sverige som är nollklassade och tvingas leva på socialbidrag år ut och år in vet ingen med säkerhet. I Nyköpings kommun har gruppen ökat med nära 26 procent från 2006 till 2008. Det innebär att totalt 294 personer är nollklassade. Överfört på hela riket kan det röra sig om uppemot 60 000 personer.Att vara nollklassad är att inte ha någon inkomst registrerad hos Försäkringskassan och många har inte heller rätt till a-kassa. Många nollklassade är för sjuka för att stå till arbetsmarknadens förfogande. De saknar ofta rehabiliteringsinsatser och de är, eller riskerar att bli, långvarigt beroende av socialbidrag. Det visar vår undersökning Vuxna utanför välfärdssystemet. Enligt undersökningen är det tre grupper som dominerar:

  27 procent har en psykisk sjukdom

  20 procent lider av annan sjukdom eller fysiska besvär

  17 procent har missbruksproblem

Gruppen började växa i början av 2000-talet och har sedan vår undersökning startades 2006 ökat för varje år. De nollklassade finns för det mesta inte med i den offentliga statistiken från Försäkringskassa och arbetsförmedling. I socialtjänstens löpande statistik särredovisas de vanligtvis inte heller.

Nu kräver vi i egenskap av social­arbetare att politikerna fattar beslut som gör att de nollklassade kan ta plats inom välfärdssystemet igen. Vi i har fått nog.Dessa personer behöver hjälp med rehabilitering från sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. För att nå resultat måste samtliga inblandade myndigheter samverka, men tyvärr fungerar inte den samverkan idag. Det beror på att de nollklassade är en oerhört lågt prioriterad grupp.

Gruppen nollklassade ökade väsentligt under de goda åren med full fart på arbetsmarknaden. Vad resultatet av årets kartläggning blir vågar vi knappast tänka på. Ännu fler sjuka som inte har rätt till sjukpenning, ännu fler arbetslösa som anses ha för komplicerade funktionshinder för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Ännu fler barn som får växa upp i familjer där socialbidraget är försörjningen under mycket lång tid. Vad är det som händer i vårt samhälle? Oron bland personalen inom socialtjänsten i Nyköping är stor.

Om det är regeringens och riksdagens mening att vissa medborgare ska leva sina liv som socialbidragstagare, då kräver vi att socialtjänstlagen skrivs om så att det klart framgår att socialbidrag kan vara en stadigvarande försörjningsform och inte bara en tillfällig hjälp som man enligt lagen har rätt till.

Vi kräver höjda bidragsnivåer så att barn som växer upp i dessa familjer kan leva ett så vanligt liv som möjligt.I Nyköping finns 266 barn som har en förälder som är nollklassad. Dessa barn har rätt att växa upp under anständiga ekonomiska förhållanden. Det ger inte det socialbidrag som enligt lagen är tänkt som ett tillfälligt stöd under en kortare tid.

Att leva på socialbidrag är oerhört knapert, barnen som lever i socialbidragsfamiljer under lång tid har ingen möjlighet att leva som andra barn. Socialbidraget ska ge en skälig levnadsnivå och så går det att ha det under kortare tid, men inte i längden. Det är inte hållbart, särskilt inte för barnen.

För de nollklassade som på grund av sjukdom eller andra funktionshinder inte får plats på arbetsmarknaden behövs nya insatser. Vi kräver att regering och riksdag tar ansvaret och ger alla inblandade myndigheter i uppdrag att arbeta med rehabilitering och stöd för den grupp medborgare som i dag står utanför vårt gemensamma välfärdssystem.

Anna Ulf Yngve, Peter Johnsson

Bloggat om att slås ur systemet

  Dan Jonsson ser bara mörker: ”I början av nästa år så blir jag utförsäkrad från "kassan" och sen är jag då utan pengar. Men det är dock inte det värsta utan det absolut värsta är att jag nu gått i drygt två år med nästan outhärdliga ryggsmärtor och än ser jag ingen ljusning i tunneln”  Sigrid Karlsson är rädd att bli utförsäkrad: ”Så jag kommer antagligen få slåss med näbbar och klor för att hävda min rätt till ersättning och tala om hur jag mår och vad jag kan och inte kan göra. Vad tror ni det ger mig med en stresspåverkad sjukdom som fibromyalgi?”  Ingen har lyssnat på sjuka, tycker Horisonten : ”Förra året hörde vi att ”ingen kommer att ramla mellan stolarna”. För några veckor sedan ”vi vet att en del ramlar mellan stolarna”.

    Mer om debatten på webben i Annas blogg .

SENASTE NYTT

Debatt

Visa fler
Om Aftonbladet