ÅSIKT

”Politikerna måste ta ansvar för ambulanspersonalen”

Ambulanssjuksköterskan Per-Anders Åström om budgetens vinnare och förlorare

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inom framtida ambulanssjukvård kommer våra patienter att tas om hand ännu bättre redan i hemmen. Som ambulanssjuksköterska är det fantastiskt att få vara en del i utvecklingen av en vård som berör oss alla.

Det som skuggar framtiden är den totala avsaknaden av hänsyn till personalens arbetsvillkor, behov av stöd och handledning för att kunna undvika psykisk ohälsa. Forskning gjord redan år 2000 visar att ambulanspersonal som utsätts för många små upprepade traumatiska händelser lider extremt stor risk att av utveckla posttraumatisk stress. Trots detta finns inte en enda ambulansorganisation som genomfört en undersökning av personalens psykiska hälsa.

Det krisstöd som erbjuds är utvecklat för normalsvensken som en gång i sin livstid råkar ut för ett större psykiskt trauma. Detta krisstöd är helt otillräckligt för oss på ambulansen som lever i en vardag med upprepade traumatiska händelser. Jag går till arbetet varje dag med vetskapen om att jag kan få hantera plötslig spädbarnsdöd, barn som dör i olyckor, anhöriga som plötsligt förlorat en familjemedlem eller partner genom självmord eller olyckhändelse.

När vi ambulanssjuksköterskor själva påpekar vårt behov av professionell handledning hänvisas till en ekonomi som inte tillåter att man värnar vår hälsa. En osund arbetsmiljö leder till att personal inte orkar stanna kvar i verksamheten vilket i sin tur försämrar kvalitén i vården. I dag ligger ansvaret helt på den enskilde arbetstagaren att avgöra när hjälp behövs och ofta också om man behöver tas ur tjänst vid en särskilt påfrestande händelse.

Jag efterlyser ett ansvarstagande från ambulansverksamheters ledning och ekonomiska förutsättningar från politiskt håll. I dag stoppar verksamheten huvudet i sanden av rädsla för ökade kostnader i en bransch som politiska nämnder bantar allt vad de kan. Detta genom effektiviseringar av offentlig ambulanssjukvård eller genom privat entreprenad där ambulansen läggs ut till lägstbjudande i en verksamhet där vinstmöjligheten består i att utnyttja personalen till max.

Som ambulanssjuksköterska tar jag varje dag ansvar för patienter och anhöriga. Jag älskar mitt jobb. Nu är det dags att våra politiker tar ansvar också för oss. I slutändan är det patienten som drabbas när vi inte längre orkar utföra vårt jobb och ge patienten den omvårdnad som vi som vårdgivare strävar efter.

Per-Anders Åström, ambulanssjuksköterska vid ambulansen Alingsås, Södra Älvsborgs sjukhus