ÅSIKT

Regeringen duckar för flyktingarnas vårdbehov

FP-politiker: Plånboken tillåts styra vem som får vård

DEBATT

Återigen får Sverige svidande kritik för att papperslösa flyktingar inte får sjukvård på samma villkor som alla oss andra. En rapport från organisationen Läkare i Världen konstaterar att Sveriges lagstiftning på området är bland den sämsta i Europa.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Rätten till vård är en mänsklig rättighet och måste separeras från migrationspolitiken. För ett och ett halvt år sedan enades regeringspartierna om att tillsätta en utredning i frågan men sedan dess har inget hänt. Det är ingen statshemlighet att problemet är moderaterna. De förhalar frågan och menar uppenbarligen att papperslösa flyktingar inte ska få vård utifrån humanitära principer. Det är dags att Migrationsminister Tobias Billström (M) tar den svidande kritiken från FN och Läkare i Världen på allvar.

Den nuvarande lagen är en skam för Sverige och måste ändras. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla personer som vistas i Sverige rätt till akut och omedelbar vård som inte kan anstå. Men gömda flyktingar, barn undantagna, omfattas inte av någon statlig ersättning utan är ofta tvingade att betala vården med egna pengar. Det betyder att många gömda flyktingar inte får någon vård alls eftersom de som regel saknar egen betalningsförmåga. Men det betyder också att vi idag har ett samhälle där plånboken ibland avgör vem som får sjukvård.

I Region Skåne har vi slagit fast att det här förhållningssättet strider mot en rad humanitära principer. Ett plånboksbaserat regelverk ställer samtidigt sjukvårdspersonalen inför svåra etiska dilemman. Ska en sjuksyster – som är utbildad för att ge bästa möjliga vård – behöva ta på sig rollen som kreditbedömare och avgöra om en person har tillräckligt med pengar för att få hjälp?

Region Skåne var först ut med subventionerad vård till alla gömda flyktingar. Det unika beslutet fattades i april 2008. Regionpolitikerna slog också fast att polis inte får tillkallas vid vårdtillfället och att alla anställda ska gå en särskild utbildning för att bättre kunna förstå flyktingarnas speciella vårdsituation. Alla partier stöttade beslutet. Utom ett. Sverigedemokraterna gormade om en kommande invasion av ”vårdturister” som skulle sänka Region Skånes budget. Nu blev det inte så, tvärtom. Vården för de gömda flyktingarna blev mycket billigare än beräknat. Den största vinsten ligger dock på det mänskliga planet och handlar om att fler gömda flyktingar vågar besöka sjukvården och få hjälp.

Subventionerad vård till gömda flyktingar är tyvärr inte spritt i hela landet. Det finns alldeles för många nedslående exempel från landsting där enskilda individer farit illa i mötet med sjukvården när man låtit plånboken, och inte det medicinska behovet, styra vem som ska få hjälp. Röda Korset har till exempel rapporterat om hur en person med diffusa trötthetssymtom nekades akut vård för att senare tvingas återkomma med en långt utvecklad tumör. Andra har nekats vård för blindtarmsinflammation och senare kommit tillbaka med livshotande tillstånd. Det här snäva regelverket innebär dessutom att gömda människor som trots allt har fått vård har tvingats gå hem med svidande sjukhusräkningar på ibland hundratusentals kronor.

När det gäller skolan har regeringen varit tydliga med att barn till gömda flyktingar har rätt att gå i skolan. Nästa steg är givetvis att rätten även ska gälla tillgången till sjukvård. De positiva erfarenheterna från Skåne visar att det är möjligt för regeringen att förverkliga detta och vi uppmanar därför migrationsminister Tobias Billström (M) att göra ett studiebesök hos verksamheten nästa gång han åker hem till Malmö.

Mats Persson (FP) Regionråd
Gilbert Tribo (FP) Regionråd