ÅSIKT

Nu sänker staten skeppet Vasa igen

Statens Maritima Museer säger upp 85 visstidsanställda för att komma runt LAS

Foto: JOHAN FURUSJÖ
Regalskeppet Vasa.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det fantastiska skeppet och de intressanta utställningarna gör Vasamuseet till en av Sveriges mest besökta turistattraktioner.

Vi som arbetar som guider, värdar och i museets butik är stolta och glada över att tillhöra besättningen. Intresset för skeppet och dess historia engagerar oss på ett personligt plan. Genom våra språkkunskaper och vår kännedom om skeppet försöker vi ge besökarna en minnesvärd upplevelse. Vasamuseet tilldelades i år det internationella priset "TRIP Global Award" för den bästa upplevelsen i Sverige.

Många av oss har arbetat på museet under flera år, men nu har ledningen för Statens Maritima Museer med kort varsel meddelat alla som arbetat mer än två år som visstidsanställda på Vasamuseet, Sjöhistoriska Museet och Marinmuseet i Karlskrona att deras anställningar inte kommer att förlängas efter årsskiftet.

Skälet är inte arbetsbrist utan att ledningen på detta sätt försöker kringgå syftet med bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS), det vill säga att skydda arbetstagare. I §5 LAS anges att ”om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen i en tillsvidareanställning.”

Sammanlagt berörs cirka 85 guider, värdar och butiksanställda.

Det är inte främst vi som förlorar på att ledningen försöker kringgå LAS, det gör framför allt verksamheten och besökarna. Guidning sker på ett tiotal språk bland dem ryska, japanska, tyska, italienska och spanska, förutom svenska och engelska.

Beslutet om att inte förlänga våra anställningar innebär att Vasamuseet redan i januari kommer att tvingas ställa in guidade visningar och till sommaren, då många fler guider behövs, blir situationen akut. Det tar cirka två månader att utbilda en guide, som för att bli antagen måste behärska sitt guidespråk flytande. Hur många tror museiledningen kommer att vilja lägga två månader på en sådan utbildning mot utsikten att få arbeta enstaka timmar i högst två år?

Butikens personal och museets värdar behärskar mer än ett dussin främmande språk vilket är en förutsättning för god service och att upplevelsen är stark och museets inkomster är goda.

Personalchefen anför att myndigheten har en policy som innebär att alla som arbetat i mer än två år måste tillsvidareanställas på heltid. Men det är inte alls något som LAS stadgar, en fast anställning enligt LAS kan mycket väl även innebära en anställning på deltid. De flesta av oss arbetar på museerna vid sidan av högskolestudier.

Av undertecknarna av denna artikel är två blivande jurister medan den tredje läser till en politisk kandidatexamen. Bland våra arbetskamrater finns blivande språkvetare, civilekonomer, civilingenjörer, historiker och lärare. Sannolikt kommer ingen av oss att stanna kvar på Vasa när vi avslutat våra högskolestudier. Ingen av oss ställer krav på anställning som omfattar fler arbetstimmar per år än vad vi för närvarande har.

Vi tror att det egentliga skälet till museiledningens agerande är att man befarar att lönekostnaden ska bli något högre om våra tjänster med oförändrad arbetstid övergår till fast anställning. Vi har dock ännu inte fått ta del av ledningens ekonomiska kalkyl. Det ter sig för oss ologiskt att arbetsgivare i gemen skulle finna det ekonomiskt lönsamt att nyrekrytera personal vartannat år snarare än att behålla en kompetent och utbildad personal. Skulle arbetsbrist mot förmodan uppkomma till följd av sjunkande besöksfrekvens kan vår arbetsgivare säga upp oss med tre månaders varsel.

Vi finner det märkligt att ledningen för Statens Maritima museer är beredd att sänka kvaliteten hos verksamheten och besynnerligt att en statlig myndighet försöker kringgå LAS. Personalchefen Håkan Branje har meddelat oss att museet har för avsikt att sätta metoden i system och varje år varsla dem som närmar sig tvåårsgränsen. Regeringen har nyligen klargjort att fördelarna med LAS överväger de eventuella nackdelarna samt tydligt markerat att någon ändring av lagen inte är aktuell.

Vi kan inte förstå hur kulturminister Lena Adelsonh-Liljeroth tänker när regeringen av allt att döma accepterar en onödig ”uppsägning” av kvalificerad personal.

FAKTA

Anna Ehgartner, guide på Vasamuseet och pol.kand. studerande.

Marika Hoppe, guide på Vasamuseet och juridikstuderande.

Lena Lidmark, butikspersonal på Vasamuseet och juridikstuderande.

Anna Ehgartner
Marika Hoppe
Lena Lidmark