ÅSIKT

Överläkare: Inför ålders- gräns på energidrycker

Farligt för barn att dricka dem

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De så kallade energidryckerna blir allt starkare och allt farligare. Ett exempel är så kallade shots, med mer koncentrerat innehåll. Det handlar om små 5 cl flaskor med samma mängd koffein och taurin som burkarna på 25 cl. Nu vill en skånsk firma lansera en energidryck med ett namn som för tankarna till drogkulturen – Cocaine. Den nya produkten innehåller 1 120 milligram koffein per liter, vilket innebär 280 milligram koffein per burk. Redan efter intag av två burkar av denna dryck får man en lättare koffeinförgiftning, fyra burkar eller fler kan ge allvarlig förgiftning.

Den nya drycken Cocaine är olämplig både till namn och till innehåll. Namnet bekräftar en cynisk inställning gentemot drogkulturen. Här finns uppenbarligen en tanke att locka ungdomar att köpa produkter med ett farligt men olämpligt namn. Intag av två sådana burkar kommer att ge många både hjärtklappning och obehag, ev. också bröstsmärtor, oregelbunden hjärtverksamhet och mer allvarliga problem.

Varningstexter på energidrycker eller i anslutning till försäljning är numera ovanligt.

Enligt EU:s direktiv måste burkar med drycker som innehåller mer än 150 milligram koffein per liter Enligt EU:s direktiv måste burkar med drycker som innehåller mer än 150 milligram koffein per liter ha varningstext om hög koffeinhalt. Men enligt SVT:s Sydnytt finns varken varningstext eller mängden koffein angivet på den nya burken.

Riskerna med energidrycker till barn är överhängande och det är oansvarigt att regeringen och folkhälsoministern inte vill införa åldersgräns.

Halten koffein i olika energidrycker är vanligen runt 80 mg per enhet, vilket motsvarar en stark kopp kaffe. Intag över 300 mg koffein anses som farligt. De nya sorterna innehåller som nämnts tidigare 280 mg/burk och de får säljas helt lagligt till alla, även till barn och ungdomar. Effekterna av kombinationen koffein och taurin är inte helt klarlagda men i höga koncentrationer – över 4 normala enheter energidryck – kan medicinska biverkningar uppträda såsom hjärtklappning, obehagskänslor och ångest. Andra allvarliga biverkningar såsom kramper, kollaps och hjärtarytmier har rapporterats.

Folkhälsominister Maria Larsson svarade nyligen i interpellationsdebatt i riksdagen att hon inte anser att det finns belägg att energidrycker skulle vara hälsofarliga. Men det framgår inte vilka personer studierna har genomförts på. Plötslig hjärtdöd hos vuxna friska män är inte samma sak som påverkan på barn och ungdomar, eller till exempel diabetiker och njursjuka.

The Society for Academic Emergency Medicine har visat att studenter som blandar alkohol och energidrycker dricker mer alkohol och oftare dricker sig fulla varje vecka jämfört med dem som inte blandar. Riskbeteende, typ köra alkoholpåverkad, var också högre i gruppen som mixar energidryck och alkohol liksom antalet personer som blev utsatta för sexuella övergrepp.

Energidryckerna innehåller taurin, som är en semiessentiell (livsviktig) aminosyra och finns i de flesta av kroppens vävnader. Men det är direkt olämpligt för exempelvis diabetiker att dricka energidryck, på grund av av taurinets effekter på vätskebalansen och blodsockerhalten.

Från flera skolor i Sverige har det rapporterats att elever blivit rastlösa, ”speedade” och okoncentrerade som en följd av konsumtion av energidrycker. Sömnsvårigheter är vanligt. Den stora mängden koffein och socker ger för ögonblicket en snabb energikick. Denna kan följas av en drastisk sänkning av blodsockerhalten inom en relativt kort tid, varpå en påtagligare trötthet blir resultatet av den ojämna blodsockernivån. Tyvärr går konsumtionen av energidrycker längre ned i åldrarna, det finns till och med 7–8 åringar som köper energidrycker.

Att det nu lanseras fler energidrycker med ännu starkare koffeinhalt gör att vi anser att barns hälsa riskeras, redan nu med lägre halter i burkarna kommer rapporter från skolhälsovården.

Att vissa butikskedjor som Coop på eget initiativ har infört åldersgräns är bra men det räcker inte.

Vi anser att regeringen snarast borde införa åldersgräns så att det gäller i alla butiker i hela landet.

FAKTA

Gunvor G Ericson (MP), folkhälsopolitisk talesperson.

Kai Knudsen, docent, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Koffeindrycken Cocaine har börjat säljas i Sverige. EU kräver att drycker som innehåller mer än 150 milligram koffein per liter har varningstext. Cocaine innehåller nära tio gånger så mycket.

Gunvor G Ericson
Kai Knudsen