ÅSIKT

Läsarna: Skyll inte på Obama

”Sverige krigar också i Afghanistan”

DEBATT

Att Obama får Nobels fredspris engagerar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladets läsare riktar kritiken mot norska Nobelkommittén – och får stöd av Svenska freds ordförande Anna Ek.

– Priset borde gå till dem som behöver hjälp i fredsarbetet, säger hon.

Foto: Svenska freds
Anna Ek

Beslutet att ge Barack Obama Nobels fredspris är ett av den norska Nobelkommitténs mer kontroversiella. Ska någon ställas till svars för att presidenten får fredspriset är det enligt Aftonbladets läsare just kommitténs medlemmar:

”Obama har inte bett om att få fredspriset och han startade inte kriget i Afganistan. På nåt sätt måste han ju runda av det. /…/ Kritiken skall i så fall riktas mot dem som redan nu gav honom fredspriset.”, skriver signaturen motorsågen.

”Ja, han krigar i Afghanistan, men det gör Sverige också”, påminner signaturen Nebel.

Borde tackat nej

Andra hävdar att Obama inte borde ha tagit emot priset i Oslo.

”DET är dålig rådgivning – att inte se till att han också nobbar det, /…/ Han har ju, som sagt, inte gjort sig förtjänt av någon utmärkelse över huvud taget än och hans handlingsmöjligheter framgent blir liksom litet beskurna.” skriver signaturen Tuffs.

Svenska freds ordförande Anna Ek, som tidigare varit mycket kritisk till att Obama får priset, håller med Aftonbladets läsare.

– Han kan ju inte rå för att han blev utnämnd, det är mot kommittén kritiken ska riktas, säger Anna Ek.

Bättre lyfta fråga

Själv är hon är besviken på Nobelkommitténs val.

– Kommittén har ibland valt att lyfta en process eller en fråga. Det är litet synd när så stora ledare som redan har så mycket utrymme får priset, säger hon.

Hade Anna Ek fått dela ut priset hade hon valt den internationella organisationen CMC som verkar för ett förbud mot klusterbomber.

– Eller Sima Samar som satte upp Afghanistans första oberoende människorättsorganisation. Det är också en fråga som hade mått bra av mer uppmärksamhet, säger hon.

Att Obama tar emot priset ställer enligt Anna Ek stora krav på presidentens politik.

– I och med att han tar emot priset bör han försöka leva upp till det, även om det inte är det lättaste, säger hon.

Eller som signaturen odenboo uttrycker det:

”(Utnämningen) påminner mig hur barn gör för att köpa sig vänskap med den man är rädd för.”