ÅSIKT

”Facket har också ansvar för doktorandernas villkor”

Högskoleministern svarar Sveriges universitetslärarförbund

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK Sveriges Televisions Uppdrag granskning har nyligen granskat förhållandena för utländska doktorander vid svenska universitet. Jag välkomnar att doktorandernas situation uppmärksammas. Goda villkor för forskarstuderande är ett viktigt inslag i en framsynt forskningspolitik.

Regeringen tar sitt ansvar. För det första. Regelverket är glasklart: statliga pengar får inte användas till stipendier – oavsett doktorandens nationalitet. För det andra. Regeringen ökar under de kommande åren resurserna till svensk forskning med fem miljarder kronor, ett resurslyft med 20-25 procent.

De utökade resurserna kan användas bland annat till att anställa fler doktorander på doktorandtjänster. I Sverige, till skillnad från många andra länder, är normen att doktorander ska ha en doktorandtjänst. Den principen ska vi slå vakt om.

För det tredje. Högskoleverket har ett tydligt uppdrag att granska och slå ned på eventuella missförhållanden som rör doktorandernas situation.

Regeringens roll är självklar. Men i den svenska arbetsmarknadsmodellen har också parterna en central funktion. Jag tänker inte ta ifrån vare sig arbetsgivarna – universitet och högskolor – eller fackliga organisationer – såsom Sveriges universitetslärarförbund – deras ansvar för doktorandernas villkor.

FAKTA

Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister (FP)

SVT:s Uppdrag granskning har undersökt förhållandena för utländska doktorander vid svenska universitet. SULF reagerade i debattinlägget nedan.

Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister (FP)